Artykuły z działu: Dziedzictwo niematerialne

Trombity, ligawki, bazuny w konkursowych szrankach Ciechanowiec

169 (6 2023) Autor: Agata Kusto Dział: Dziedzictwo niematerialne

Dzisiaj Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu to aż 11 działów, wśród których znajdziemy działy zajmujące się tradycjami zielarskimi, historią uprawy roślin i hodowli zwierząt czy jeden z najstarszych – Dział Techniki Rolniczej. Zbiory liczą ponad 33 tys. eksponatów, w tym ponad 300 maszyn i narzędzi rolniczych. W Muzeum corocznie odbywają się wydarzenia o wieloletniej tradycji i ogólnopolskim zasięgu. Większość z nich odwołuje się do niematerialnego dziedzictwa regionu, jak Niedziela Palmowa – Konkurs Palm Wielkanocnych, Jarmark Św. Wojciecha, Podlaskie Święto Chleba, Wykopki pod Wiatrakiem
czy Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego. W 2023 roku odbyła się 42. edycja konkursu, wydarzenia rozpoznawalnego i mającego już międzynarodowy zasięg.

fot. M. Garalowska, A. Warchala: Kwintet z Sejn (Martynas Gaudajtis, Ernest Bernecki, Liepa Wilkialis, Krystian Gaus, Tomasz Lewkiewicz), II nagroda w kategorii inne instrumenty pasterskie (skudučiai i rogi), Ciechanowiec 2023

Praktykowanie śpiewu formą ochrony dziedzictwa Śpiewy pogranicza

168 (5 2023) Autor: Agnieszka Matecka-Skrzypek Dział: Dziedzictwo niematerialne

2 września tego roku w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie zakończył się projekt pod nazwą „Śpiewy pogranicza ze zbiorów Jana Ignaciuka w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie”. Jego celem było upowszechnienie
repertuaru pieśniowego, jaki w 2003 roku przekazał Muzeum regionalista Jan Ignaciuk. Koordynatorzy projektu, Agata Kusto i Łukasz Tarkowski, zaplanowali szereg wydarzeń. Warsztaty, koncerty i spotkania ze śpiewakami odbywały się w plenerze lubelskiego skansenu. Czy działania te mogą stanowić przykład dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego? Bardzo pozytywny odzew uczestników i odbiorców wydarzeń zdaje się to potwierdzać.

fot. K. Wasilczyk: Panel naukowy. Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, 2 września 2023

Kapitał łemkowskiej pamięci Jerzy Starzyński

167 (4 2023) Autor: Jerzy Starzyński, Autor: Sebastian Kacperski Dział: Dziedzictwo niematerialne

Jerzy Starzyński to Łemko z Legnicy, historyk, etnograf, badacz kultury łemkowskiej, prezes Stowarzyszenia Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca Kyczera, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego ,,Świat pod Kyczerą’’. Rozmawiał z nim Sebastian Kacperski.

fot. R. Wyciszkiewicz z arch. Stowarzyszenia Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca Kyczera

Ku budowaniu wspólnoty Katarzyna Smyk

164-165 (1-2 2023) Autor: Katarzyna Smyk, Autor: Agata Kusto Dział: Dziedzictwo niematerialne

W 2023 roku mija 20 lat od uchwalenia Konwencji w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, której tekst został przyjęty na 32. sesji Konferencji Generalnej UNESCO. Polska ratyfikowała ten akt prawny w 2011 roku. O zmianach w definiowaniu, interpretowaniu i ochronie zjawisk zaliczanych do obszaru dziedzictwa niematerialnego oraz wyzwaniach i możliwościach dla badaczy i lokalnych środowisk z dr hab. Katarzyną Smyk rozmawiała Agata Kusto.

fot. B. Proll