Artykuły z działu: Dziedzictwo niematerialne

Ku budowaniu wspólnoty Katarzyna Smyk

164-165 (1-2 2023) Autor: Katarzyna Smyk, Autor: Agata Kusto Dział: Dziedzictwo niematerialne

W 2023 roku mija 20 lat od uchwalenia Konwencji w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, której tekst został przyjęty na 32. sesji Konferencji Generalnej UNESCO. Polska ratyfikowała ten akt prawny w 2011 roku. O zmianach w definiowaniu, interpretowaniu i ochronie zjawisk zaliczanych do obszaru dziedzictwa niematerialnego oraz wyzwaniach i możliwościach dla badaczy i lokalnych środowisk z dr hab. Katarzyną Smyk rozmawiała Agata Kusto.

fot. B. Proll