Rada Naukowa Redakcja Współpracownicy

Rada Naukowa Pisma Folkowego

 

dr hab. Piotr Celiński (UMCS)

dr hab. Tomasz Rokosz (KUL)

prof. dr hab. Kristina Rutkowska (Uniwersytet Wileński)

dr hab. Katarzyna Smyk (UMCS)

dr hab. Joanna Szadura (UMCS)

dr Weronika Grozdew-Kołacińska (IS PAN)

dr Bożena Lewandowska (UJ)

dr Kinga Strycharz-Bogacz (KUL)

mgr Damian Gocół (UMCS) - sekretarz


 

 ISSN

 

W latach 1996-2014 nazwa czasopisma: pismo folkowe "Gadki z Chatki"  ISSN 1427-4531

Od roku 2015 nazwa czasopisma: "Pismo Folkowe"  ISSN 2449-7622


Wydawca

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego


Kontakt

 

Redakcja Pisma Folkowego ACKiM UMCS "Chatka Żaka" ul. Radziszewskiego 16, 20-031 Lublin

tel./fax 81 533 32 01 wewn. 214 e-mail: pismofolkowe@gmail.comwww.pismofolkowe.pl

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo ich redagowania. 


Redakcja

 

Redaktor naczelny: dr Agata Kusto 

Z-ca redaktora naczelnego: Agnieszka Matecka-Skrzypek 

Z-ca redaktora naczelnego: Damian Gocół 

Lublin - Agnieszka Kościuk-Jarosz, Marcin Skrzypek, Bogdan Bracha, Wojciech Bernatowicz, Małgorzata Wielgosz; 

Warszawa - Maria Baliszewska, Joanna Zarzecka, Witt Wilczyński, Ewelina Grygier;

Poznań - Tomasz Janas, Katowice - Maciej Froński, Chociebuż - Justyna Michniuk;

Korekta: Damian Gocół, Angelika Moskal, Ewa Zabrotowicz

Dystrybucja: Ewa Zabrotowicz

Strona internetowa: Marcin Stelmaszczuk.

Druk: Petit S.K., Lublin


 

Współpracownicy

 

Adamowski Jan prof. dr hab., od lat 70. XX wieku prowadzi badania z zakresu językoznawstwa, kulturoznawstwa, folklorystyki i regionalistyki, pracował m.in. w Muzeum Wsi Lubelskiej, Zakładzie Języka Polskiego UMCS, Zakładzie Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego UMCS, w latach 2004–2015 dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa UMCS, od 2004 roku kierownik Zakładu Kultury Polskiej UMCS.

Anaszko Dariusz redaktor serwisu etno.serpent.pl, juror konkursu na Folkowy Fonogram Roku.

Baliszewska Maria etnomuzykolog, dziennikarz Polskiego Radia, założycielka Radiowego Centrum Kultury Ludowej 1994, laureatka Nagrody im. Oskara Kolberga w 2014 roku.

Bartmiński Jerzy profesor-emeryt Instytutu Filologii Polskiej UMCS i Instytutu Slawistyki PAN, czynny członek Polskiej Akademii Umiejętności; obecnie zajmuje się redagowaniem Słownika stereotypów i symboli ludowych (t. 1–2, Lublin 1996–2019) oraz Leksykonu aksjologicznego Słowian i ich sąsiadów (t. 1–5, Lublin 2015–2019); przez trzydzieści lat był redaktorem naczelnym „Etnolingwistyki”.

Bielak Agata pracownik Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, doktor nauk humanistycznych, autorka rozprawy Językowo-kulturowy obraz świętych w polskiej tradycji ludowej.

Bieńkowski Andrzej malarz, fotograf, etnograf, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, autor książek Ostatni wiejscy muzykanci, Sprzedana muzyka i 1000 kilometrów muzyki oraz współzałożyciel wydawnictwa Muzyka Odnaleziona.

Bogacki Michał doktor historii, pracował m.in. jako adiunkt w Instytucie Historii UAM, nauczyciel historii, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku; od 2015 roku jest dyrektorem Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.

Broda Joszko muzyk z Istebnej (Beskid Śląski), multiinstrumentalista, kompozytor, producent, muzyk sesyjny, autor muzyki filmowej i teatralnej, autor warsztatów artystycznych opartych na prezentacji archaicznych instrumentów pasterskich i tradycyjnych instrumentów ludowych.

Broughton Simon redaktor naczelny „Songlines” – pisma poświęconego worldmusic, dziennikarz-freelancer, twórca filmów; współautor encyklopedii Rough Guide to World Music – pierwszego popularnego przewodnika po tym gatunku muzycznym.

Cugowski Krzysztof wokalista, Budka Suflera.

Czajkowski Karol producent, muzyk, założyciel zespołu Alamut (Ogrody Alamut) oraz wydawnictwa UnzippedFlyRecords, w roku 2016 był producentem albumów „Banda NellaNebbia”, „Duch Gór” (Trebunie-Tutki & Quintet Urmuli), a w roku 2017 projektu „JOY!Guru” DebashishaBhattacharyi.

Cząstka-Kłapyta Justyna doktor, etnomuzykolog, etnolog i antropolog kultury, specjalizuje się w kulturze muzycznej Karpat (Polska, Ukraina, Rumunia), jest autorką monografii Kolędowanie na Huculszczyźnie, wielu projektów naukowych, artykułów oraz filmów popularnonaukowych poświęconych tej tematyce.

Czekanowska Anna prof. dr hab., Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Dahlig Piotr prof. dr hab., pracuje w Zakładzie Historii i Teorii Muzyki Instytutu Sztuki PAN w Warszawie, jest wykładowcą w Instytucie Muzykologii UW; wraz ze studentami prowadzi badania terenowe dokumentujące muzykę tradycyjną; wielokrotny juror Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu oraz innych festiwali.

Dahlig-Turek Ewa dr hab., dyrektor Instytutu Sztuki PAN.

Dobrzyński Adam redaktor radiowej Jedynki, dziennikarz muzyczny, krytyk, konferansjer.

Dorůžka Petr czeski dziennikarz muzyczny i prezenter radiowy, autorkilku książek z zakresu różnych gatunków muzycznych, na Targach Muzyki Świata WOMEX w Katowicach otrzymał nagrodę Professional Excellence Award.

Dynia Jerzy wieloletni dziennikarz muzyczny Polskiego Radia i TVP w Rzeszowie, autor programów „Spotkanie z Folklorem” i „Mapa Folkloru Podkarpacia”, współpracownik lokalnych periodyków społeczno-kulturalnych, laureat nagrody im. Oskara Kolberga oraz dwukrotnie nagrody im. Franciszka Kotuli, członek grupy ekspertów Polskiej Sekcji CIOFF; lider zespołu jazzu tradycyjnego OLD RZECH JAZZ BAND.

Dziadowiec-Greganić Joanna doktor nauk humanistycznych w zakresie etnologii (IEiAK UJ), magister kulturoznawstwa (ISM UJ); wykładowca akademicki w Instytucie Kultury UJ; ekspert Fundacji Obserwatorium Żywej Kultury.

Dziekanowska Małgorzatasocjolog adiunkt w Zakładzie Socjologii Zmiany Społecznej UMCS; badaczka zagadnień związanych z regionem, autorka badań nad poczuciem tożsamości regionalnej mieszkańców Lubelszczyzny.

Engelmayer Ákos dziennikarz, historyk i wykładowca, dyplomata, w latach 1990–1995 ambasador w Polsce.

Graban-Butryn Marta folklorystka, etnolog, śpiewaczka i bębnistka w Kapeli Butrynów, prezes fundacji Stara Droga.

Grochowska Ewa doktor nauk humanistycznych, stypendystka MKiDN (2006, 2014, 2018), prowadzi badania poświęcone stylom śpiewu tradycyjnego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, zajmuje się działalnością warsztatową i koncertową, uczennica Jana Gacy z Przystałowic Małych, członkini zespołów Tęgie Chłopy, Z Lasu, Warszawa Wschodnia, Orkiestra Jarmarku Jagiellońskiego, MZK Toruń, Bujne Ziele.

Grochowski Piotr folklorysta, kulturoznawca, etnolog; profesor w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; autor książek Dziady. Rzecz o wędrownych żebrakach i ich pieśniach (2009), Straszna zbrodnia rodzonej matki. Polskie pieśni nowiniarskie na przełomie XIX i XX w. (2010), Jarmark tradycji. Studia i szkice folklorystyczne (2016).

Grozdew-Kołacińska Weronika etnomuzykolog, pieśniarka, adiunkt w Zakładzie Muzykologii Instytutu Sztuki PAN, kierownik Pracowni Muzyki Tradycyjnej Instytutu Muzyki i Tańca.

Grygier Ewelina doktorantka w Zakładzie Muzykologii IS PAN – Zbiory Fonograficzne (dawne Archiwum Fonograficzne im. M. Sobieskiego), flecistka, współtworzy zróżnicowane stylistycznie projekty: USŁYSZEĆ TANIEC, polsko-austriacki ethnojazzowy sekstet DANAR, zespół muzyki irlandzkiej MACALLA TRIO.

Gumowska-Grochot Ilona pracownik naukowy Instytutu Filologii Polskiej UMCS, Fundacja „Muzyka Kresów”, laureatka I nagrody na 49. Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym w kategorii folklor – kontynuacja.

Huuskonen Minna menadżer muzyczny i dyrektor generalny w firmie Minnamurra Music.

Ibis-Wróblewski Andrzej wieloletni juror Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą.

Jackowski Aleksander antropolog kultury, etnograf, krytyk sztuki, wicedyrektor, a następnie kierownik Zakładu Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej w Państwowym Instytucie Sztuki, organizator Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego i Słownego, w latach 1952–1998 redaktor naczelny kwartalnika „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”; do 1984 r. kierownik pracowni Sztuki Nieprofesjonalnej w Instytucie Sztuki PAN.

Jackowski Jacek muzyk i muzykolog, pracownik naukowy Zakładu Muzykologii IS PAN, Zbiory Fonograficzne (Polska pieśń i muzyka ludowa).

Jędruch-Włodarczyk Małgorzata etnomuzykolog, niezależny dziennikarz radiowy; związana z RCKL (seria płytowa „Muzyka Źródeł”), organizatorka Festiwalu Folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja.

Kaczan Anna doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego, od października 2017 roku kierownik Pracowni „Archiwum Etnolingwistyczne” UMCS. Członek zespołu opracowującego Słownik stereotypów i symboli ludowych.

Kapusta Anna antropolożka społeczna i literaturoznawczyni, autorka monografii naukowych, współredaktorka „Rocznika Mitoznawczego. Studiów Międzywydziałowej Grupy Badań nad Mitem" (2006, 2008), opublikowała także książki literackie.

Kauhanen Maija fińska wokalistka, wirtuozka kantele, zespoły Rönsy, Folk'Avant czy OkraPlayground.

Kleszcz Włodzimierz dziennikarz muzyczny, producent, propagator muzyki folk i worldmusic, obecnie związany z Radiowym Centrum Kultury Ludowej.

Kupisiński Zdzisław doktor habilitowany, religioznawca, adiunkt w Katedrze Religiologii i Misjologii Wydziału Teologicznego KUL; prowadzi badania w zakresie: religijności ludowej, etnologii religii, religioznawstwa, tanatologii i nowych ruchów religijnych.

Kuszewska Ewa absolwentka muzykologii KUL, specjalista animacji kulturalnej Filharmonii Lubelskiej, założycielka Męskiego Zespołu Śpiewaczego „Pojezierze” w Uścimowie.

Kusznierow Kazimierz popularyzator i animator kultury tradycyjnej; w 1980 r. założył Teatr Obrzędowy „Czeladońka”; autor tekstów do albumu fotograficznego Adama PańczukaKarczeby (2013), kierownik Wiejskiego Domu Kultury w Lubence.

Lewandowska Bożena adiunkt w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, jej badania koncentrują się na muzyce ludowej polskich Karpat, interesuje się też folklorem miejskim i muzyką folkową; juror festiwali muzycznych folkloru miejskiego i konkursu kapel, instrumentalistów i śpiewaków ludowych w ramach Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem.

Maksymiuk-Pacek Beata zatrudniona w Instytucie Nauk o Kulturze UMCS, wcześniej w Pracowni „Archiwum Etnolingwistyczne” UMCS, bibliotekarz, badacz kultury ludowej.

Marchwica Jadwiga dziennikarz i etnomuzykolog, współzałożycielka i prowadząca Etnosystem.pl, w RadioJAZZ.fm prowadziła autorską audycję „ETNOS”, pisze m.in. dla „Wysokich Obcasów”, „Gazety Krakowskiej”, Interii.

Markiewicz Aleksandra dyrektor programowy Parde sFestivalu.

Markowska Martyna kierownik merytoryczny instytucji Katowice Miasto Ogrodów, odpowiedzialna za program takich wydarzeń jak Katowice JazzArtFestival oraz Festiwal Muzyki Świata „Ogrody Dźwięków”.

Mazur-Hanaj Remigiusz muzyk, badacz, juror OFKiŚL w Kazimierzu, redaktor naczelny portaluMuzykaTradycyjna.pl.

Michalak Katarzyna pracownik Redakcji Reportażu Polskiego Radia Lublin, którą kierowała w latach 2011–2018; laureatka znaczących nagród, m.in. Prix Europa, Prix Italia, Złotego Mikrofonu;od 2012 roku (z dwuletnią przerwą) prowadzi comiesięczne spotkania słuchaczy z reportażem „Na własne uszy” na Starym Mieście w Lublinie.

Myśliwski Wiesław pisarz, od 1975 roku (przez ponad dwadzieścia lat) redagował społeczno--kulturalny kwartalnik „Regiony”, a w latach 1994–1999 dwutygodnik kulturalny „Sycyna”.

Niakrasava Anastasiya wokalistka i badaczka kultur ludowych, dyplomowana cymbalistka i dyrygentka chórów ludowych (Mińsk, Białoruś), absolwentka muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, a obecnie doktorantka w Zakładzie Etnomuzykologii.

Ossowski Wojciech radiowy dziennikarz muzyczny, związany z folkiem od początku jego istnienia; od 1986 roku pracował w radiowej Trójce; od 2002 roku działa w Radiowym Centrum Kultury Ludowej; muzykę folkową promuje na licznych festiwalach muzycznych jako juror i konferansjer; w 1989 roku stworzył i szefował Wiosce Folkowej na Famie, a w latach 1989–1990 Wiosce Folkowej w Jarocinie; zasiada w jury World Music Charts Europe.

Pawlak-Paluszek Jolanta etnograf, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracuje w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin, organizatorka i inicjatorka wielu wydarzeń w powiecie chełmskim, związana z Ogólnopolskim Festiwalem Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu.

Pelc Halina prof. dr hab., językoznawca, dialektolog, socjolingwista, regionalista, autorka wydawanego od 2012 r. Słownika gwar Lubelszczyzny, w latach 2010–2017 kierownik Zakładu Historii Języka Polskiego i Dialektologii UMCS.

Pomianowska Maria doktor habilitowana sztuk muzycznych, multiinstrumentalistka, wokalistka, kompozytorka i pedagog; profesor Akademii Muzycznej w Krakowie oraz dyrektor Festiwalu „Skrzyżowanie Kultur”; w 1994 roku, wspólnie z prof. Ewą Dahlig i lutnikiem Andrzejem Kuczkowskim, zrealizowała z sukcesem rekonstrukcję dwóch zaginionych staropolskich instrumentów smyczkowych: suki biłgorajskiej i fideli płockiej (publikacja Fidele kolanowe. (Re)konstrukcja).

Potančok Vladimír prowadzi cotygodniową dwugodzinną audycję radiową „Hudbasveta“ (pol. muzyka świata) w Rádio_FM – 4. programie RTVS (słowackie publiczne media radiowo-telewizyjne) w Bratysławie; członek panelu WMCE, współzałożyciel organizacji pozarządowej World Music from Slovakia (2015) oraz World Music FestivalBratislava (2016).

Prusinowski Janusz skrzypek, instrumentalista, kompozytor, badacz folkloru, dyrektor artystyczny Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata.

Pucyło Piotr kulturoznawca, grafik, współtwórca i dyrektor artystyczny festiwalu Globaltica, współzałożyciel Orange World Records, jeden z jurorów targów WOMEX 2018.

Przerembski Zbigniew Jerzy etnomuzykolog,od 1981 roku w Polskiej Akademii Nauk, w Instytucie Sztuki PAN przygotowałrozprawę doktorską „Style i formy melodyczne polskich pieśni ludowych”i habilitacyjną „Dudy w dawnej Polsce”; od 2006 roku także na Uniwersytecie Wrocławskim, obecnie jako kierownikZakładu Muzykologii Systematycznej w Katedrze Muzykologii; jest członkiem Rady Naukowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Związku Kompozytorów oraz International Council for Traditional Music; juror licznychfestiwalifolklorystycznych.

Rikev Kamen doktor, adiunkt w Instytucie Filologii Słowiańskiej UMCS, w latach 2000–2011 wykładał na Uniwersytecie Sofijskim im. św. Klemensa Ochrydzkiego, zajmuje się głównie literaturą i kulturą krajów bałkańskich, tłumacz.

Rokosz Tomasz dr hab., kulturoznawca, etnomuzykolog, polonista, muzyk, adiunkt w Katedrze Etnomuzykologii i Hymnologii KUL.

Rozmus Rafał kompozytor, adiunkt w Instytucie Muzyki UMCS.

Sajtanow Ilja rosyjski matematyk, pedagog, muzyk, w swojej twórczości inspiruje się folklorem różnych państw Europy i Kaukazu, studiował muzykę klezmerską u Stasa Rajki, Merlina Shepherda, Marylin Lerner i Joshuy Horowitza.

Sar Andrzej instruktor ds. Dziedzictwa Kulturowego Lubelszczyzny Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, organizator Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu i wielu wydarzeń na terenie województwa.

Smyk Katarzyna doktor habilitowany, prof. nadzwyczajny UMCS, pracownik Instytutu Nauk o Kulturze na Wydziale Humanistycznym UMCS; badaczka kultury tradycyjnej i współczesnej, obrzędów i zwyczajów, systemu wartości w relacji do języka;nagrodzona m.in. przez Marszałka Województwa Lubelskiego Nagrodą Kulturalną Województwa Lubelskiego za pielęgnowanie tradycji regionu (2014).

Stęszewski Jan prof. dr hab., etnomuzykolog, w latach 1952–1975 działał w Instytucie Sztuki PAN, w latach 1975–2000 kierownik Zakładu Muzykologii na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, w okresie 1973-1979 prezes Związku Kompozytorów Polskich; 1984-1987 wiceprzewodniczący Międzynarodowej Rady Muzyki UNESCO, wielokrotny juror Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.

Strycharz-Bogacz Kinga adiunkt, Instytut Muzykologii KUL.

Styk Józef prof. dr hab., w latach 1990–2012 kierownik Zakładu Socjologii Miasta i Wsi UMCS, przewodniczący Rady Naukowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych, redaktor naczelny kwartalnika „Twórczość Ludowa”.

Szadura Joanna doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, pracownik Instytutu Filologii Polskiej UMCS w Lublinie, autorka publikacji z zakresu etnolingwistyki, współczesnej polszczyzny i historii mówionej.

Szajkowski Maciej muzyk, dziennikarz, animator, twórca takich projektów jak Kapela ze Wsi Warszawa, VillageKollektiv, Open Sources.

Szota Bożena manager kultury, od 2004 roku pracuje w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, od pierwszej edycjikoordynatorka programu Festiwalu Ethno Port Poznań oraz cyklu JazZamek.

Tejchma Magdalena muzykolog, muzyk, od 2015 roku dziennikarz Radiowego Centrum Kultury Ludowej; na antenach radiowej Dwójki i Jedynki prowadzi magazyny „Źródła” i „Kiermasz pod kogutkiem”, audycje „Zagrane po polsku” i „Nokturn” oraz autorski program „Orient Express”.

Tomaszewska Ewa etnolog, kustosz w Pracowni Etnograficznej Muzeum Okręgowego w Lesznie.

Trebunia-Tutka Jannajmłodszy syn Władysława Trebuni-Tutki, członek zespołu Trebunie-Tutki, współzałożyciel zespołu Jazgot.

Trebunia-Tutka Krzysztof architekt, muzyk, pedagog, regionalista, nauczyciel muzyki góralskiej, autor utworów inspirowanych kulturą tradycyjną, założyciel zespołu Trebunie-Tutki i Kapeli Góralskiej „Śleboda”.

Tymochowicz Mariola etnolog, adiunkt w Zakładzie Kultury Polskiej UMCS, prezes lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, zastępca redaktora serii Atlas Polskich Strojów Ludowych, kustosz Działu Kultury Materialnej i Duchowej w Muzeum Lubelskim.

Vlčková Jarmila World Music from Slovakia.

Voloz Juliana współpracownik WOMEX-u od 2004 roku, manager gruzińskiego zespołu The Shin, od 2007 roku prowadzi agencję JV Promotion, współorganizuje kilka międzynarodowych projektów muzycznych, w 2016 roku została wybrana na członka jury Russian World Music Awards.

Weyer Balázs etnomuzykolog, prezenter radiowy Węgierskiego Radia, jeden z szefów komitetu organizacyjnego WOMEX 2015,członek jury World Music Charts Europe (Europejskiej Listy Przebojów World Music).

Wójcicka Marta dr hab., prof. UMCS, prowadzi badania dotyczące pamięci zbiorowej, komunikacji, tożsamości, lingwistyki i folklorystyki, pracuje w Zakładzie Kultury Polskiej UMCS.

 

Publikowali:

Dariusz Adamczyk, Jan Adamowski, Dariusz Anaszko, Waldemar Andryszak, Katarzyna Andrzejowska, Piotr Balcerowicz, Maria Baliszewska, Jerzy Bartmiński, Anna Bartosiewicz, Wojtek Bernatowicz, Agata Bielak, Simon Broughton, Lesław Borowski, Sławomir Browkin, Michał Czachowski, Tadeusz Czarnecki-Babicki, Dominika Domaciuk, Jacek Dziekoński, Katarzyna Dzierzbicka, Anna Dzikowska, Karol Ejgenberg, Ákos Elgenmayer, Izabela Foremniak, Jerzy Frąk, Maciej Froński, Ewa Grochowska, Gignolla, Klaudia Głowacka, Monika Głowacka, Paweł Goleman, Marzena Goławska, Jacek Grekow, Ewelina Grygier, Agata Grzyb, Béla Halmos, Jacek Jackowski, Anna Jakubowska, Mirosława Jankowska, Jakubanis, Marek Jakubowski, Jarosław Kaczmarek, Magdalena Kałuża, Magdalena Kamola, Antoni Kania, Jan Kapała, Urszula Kapała, Anna Kapusta, Anna Kędziora, Maciej Kierzkowski, Joanna Kijowska, Ilia Kiuiła, Włodzimierz Kleszcz, Artur Kokorzycki, Katarzyna Kolbowska, Jan Konador, Tadeusz Konador, Agnieszka Kowalska, Monika Koziołek-Sulima, Witold Kozłowski, Sławomir Król, Paweł Królikowski, Marcin Krzyżewski, Radosław Kubica, Zbigniew Kupisiński, Grzegorz Kurczyński, Monika Kuś, Imre Laurinyecz, Bożena Lewandowska, Paulina Łaskarzewska, Sławomir Luboszczyk, Katarzyna Lupoczyńska, Tomasz Łączkowski, Magdalena Łozowska, Maria Maroszek, Marzena Motyl, Katarzyna Maćkiewicz, Marek Marcinkiewicz, Remigiusz Mazur-Hanaj, Ludmiła Michajłowa-Czuluk, Anna Mieczkowska, Mikesz, Adam Miszewski, Katarzyna Mróz, Gabriel Monomiec, Muzykant, Anna Nacher, Zbigniew Nasiadko, Klaudia Niemkiewicz, Katarzyna Niemira, Andrew Nixon, Grzegorz Nowy, Joanna Nucio, Tadeusz Andrzej Olszański, Dorota Panek, Artur Pawłowski, Rafał Pawłowski, Marek Persona, Paulina Piasecka, Krzysztof Piekarczyk, Kamil Piotrowski, Zbigniew Polaczyk, Maria Pomianowska, Danuta Przepiórkowska, Piotr Pucyło, Monika Pyła, Patrycja Kutera, Krzysztof Opalski, Magdalena Opoka, Tomasz Rokosz, Artur Rumpel, Beata Rusinek, Andrzej Samborski, Dorota Samociuk, Weronika Samolińska, Paweł Sawczukiewicz,Justyna Sinior, Ewa Sławińska, Magdalena Sobczak, Beata Sokołowska-Smyl,  Agnieszka Stachura, Kinga Strycharz-Bogacz, Stenwak, Katarzyna Stępień, Joanna Szadura, Maciej Szajkowski, Anna Szpura, Magdalena Sztandara, Anna Szymańska, Agnieszka "Śnieżka" Śnieżko, Łukasz Talarek, Katarzyna Tarkowska, Grzegorz Tomaszewki, Krzysztof Trebunia-Tutka, Herbert Ulrich, Andrzej "Kaźmierz" Wandrasz, Agata Witkowska, Mirosław Wlekły, Michał Wojda, Ewa Wróbel, Tomasz Wójciak, Alina Wójcicka, Beata Wójcik, Radosław Zaleski, Alicja Zalewska, Tomasz Zygmont.