Rada Naukowa i Redakcja

Rada Naukowa Pisma Folkowego

  • dr hab. Piotr Celiński (UMCS)
  • dr hab. Tomasz Rokosz (KUL)
  • dr hab. Katarzyna Smyk (UMCS)
  • dr hab. Joanna Szadura (UMCS)
  • dr Weronka Grozdew-Kołacińska (IS PAN)
  • dr Bożena Lewandowska (UJ)
  • dr Kinga Strycharz-Bogacz (KUL)
  • mgr Wojciech Bernatowicz (UMCS) - sekretarz

 ISSN

  • W latach 1996-2014 nazwa czasopisma: Gadki z Chatki ISSN 1427-4531

  • Od roku 2015 nazwa czasopisma: Pismo Folkowe ISSN 2449-7622

Wydawca

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego

Redakcja Pisma Folkowego
ACK UMCS "Chatka Żaka" ul. Radziszewskiego 16, 20-031 Lublin
tel./fax 81 533 32 01 wewn. 114
e-mail: pismofolkowe@gmail.com;
www.pismofolkowe.pl

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo ich redagowania. Za treść ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

Redakcja

Redaktor naczelny: Agata Kusto 

Z-cy redaktora naczelnego: Agnieszka Matecka-Skrzypek, Damian Gocół 

Redakcja: Lublin - Agnieszka Kościuk-Jarosz, Marcin Skrzypek, Bogdan Bracha, Wojciech Bernatowicz, Małgorzata Wielgosz, Warszawa - Maria Baliszewska, Joanna Zarzecka, Witt Wilczyński, Ewelina Grygier, Poznań - Tomasz Janas, Katowice - Maciej Froński, Chociebuż - Justyna Michniuk

Korekta: Damian Gocół, Angelika Moskal, Ewa Zabrotowicz

Dystrybucja: Ewa Zabrotowicz

Strona internetowa: Marcin Stelmaszczuk. Druk: Petit S.K., Lublin

Publikowali u nas

Dariusz Adamczyk, Jan Adamowski, Dariusz Anaszko, Waldemar Andryszak, Katarzyna Andrzejowska, Piotr Balcerowicz, Maria Baliszewska, Jerzy Bartmiński, Anna Bartosiewicz, Wojtek Bernatowicz, Agata Bielak, Simon Broughton, Lesław Borowski, Sławomir Browkin, Michał Czachowski, Tadeusz Czarnecki-Babicki, Dominika Domaciuk, Jacek Dziekoński, Anna Dzikowska, Karol Ejgenberg, Ákos Elgenmayer, Izabela Foremniak, Jerzy Frąk, Maciej Froński, Ewa Grochowska, Gignolla, Klaudia Głowacka, Monika Głowacka, Paweł Goleman, Marzena Goławska, Jacek Grekow, Ewelina Grygier, Agata Grzyb, Béla Halmos, Jacek Jackowski, Anna Jakubowska, Mirosława Jankowska, Jakubanis, Marek Jakubowski, Jarosław Kaczmarek, Magdalena Kałuża, Magdalena Kamola, Antoni Kania, Jan Kapała, Urszula Kapała, Anna Kapusta, Anna Kędziora, Maciej Kierzkowski, Joanna Kijowska, Ilia Kiuiła, Włodzimierz Kleszcz, Artur Kokorzycki, Katarzyna Kolbowska, Jan Konador, Tadeusz Konador, Agnieszka Kowalska, Monika Koziołek-Sulima, Witold Kozłowski, Sławomir Król, Paweł Królikowski, Marcin Krzyżewski, Radosław Kubica, Zbigniew Kupisiński, Grzegorz Kurczyński, Monika Kuś, Imre Laurinyecz, Bożena Lewandowska, Paulina Łaskarzewska, Sławomir Luboszczyk, Katarzyna Lupoczyńska, Tomasz Łączkowski, Magdalena Łozowska, Maria Maroszek, Marzena Motyl, Katarzyna Maćkiewicz, Marek Marcinkiewicz, Remigiusz Mazur-Hanaj, Ludmiła Michajłowa-Czuluk, Anna Mieczkowska, Mikesz, Adam Miszewski, Katarzyna Mróz, Gabriel Monomiec, Muzykant, Anna Nacher, Zbigniew Nasiadko, Klaudia Niemkiewicz, Katarzyna Niemira, Andrew Nixon, Grzegorz Nowy, Joanna Nucio, Tadeusz Andrzej Olszański, Dorota Panek, Artur Pawłowski, Rafał Pawłowski, Marek Persona, Paulina Piasecka, Krzysztof Piekarczyk, Kamil Piotrowski, Zbigniew Polaczyk, Maria Pomianowska, Danuta Przepiórkowska, Piotr Pucyło, Monika Pyła, Patrycja Kutera, Krzysztof Opalski, Magdalena Opoka, Tomasz Rokosz, Artur Rumpel, Beata Rusinek, Andrzej Samborski, Dorota Samociuk, Weronika Samolińska, Paweł Sawczukiewicz,Justyna Sinior, Ewa Sławińska, Magdalena Sobczak, Beata Sokołowska-Smyl,  Agnieszka Stachura, Kinga Strycharz-Bogacz, Stenwak, Katarzyna Stępień, Joanna Szadura, Maciej Szajkowski, Magdalena Sztandara, Anna Szymańska, Agnieszka "Śnieżka" Śnieżko, Łukasz Talarek, Katarzyna Tarkowska, Grzegorz Tomaszewki, Krzysztof Trebunia-Tutka, Herbert Ulrich, Andrzej "Kaźmierz" Wandrasz, Agata Witkowska, Mirosław Wlekły, Michał Wojda, Ewa Wróbel, Tomasz Wójciak, Alina Wójcicka, Beata Wójcik, Radosław Zaleski, Alicja Zalewska, Tomasz Zygmont.