Redakcja

Rada Naukowa Pisma Folkowego

  • dr hab. Katarzyna Smyk (UMCS)
  • dr hab. Piotr Celiński (UMCS)
  • dr hab. Tomasz Rokosz (KUL)
  • dr Bożena Lewandowska (UJ)
  • dr Weronka Grozdew-Kołacińska (IS PAN, IMiT)
  • dr Kinga Strycharz-Bogacz (KUL)
  • dr Joanna Szadura (UMCS)
  • mgr Wojciech Bernatowicz (UMCS) - sekretarz

 ISSN

  • W latach 1996-2014 nazwa czasopisma: Gadki z Chatki ISSN 1427-4531

  • W latach 2015- nazwa czasopisma: Pismo Folkowe ISSN 2449-7622

Wydawca

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego

Redakcja Pisma Folkowego
ACK UMCS "Chatka Żaka" ul. Radziszewskiego 16, 20-031 Lublin
tel./fax 81 533 32 01 wewn. 114
e-mail: pismofolkowe@gmail.com;
www.pismofolkowe.pl

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo ich redagowania. Za treść ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

Redakcja

Redaktor naczelny: Agata Kusto; Z-ca Redaktora naczelnego: Agnieszka Matecka-Skrzypek, Redakcja: Lublin - Agnieszka Kościuk, Marcin Skrzypek, Bogdan Bracha, Stefan Bracha, Wojciech Bernatowicz, Małgorzata Wielgosz, Warszawa - Maria Baliszewska, Joanna Zarzecka, Witt Wilczyński, Ewelina Grygier, Poznań - Tomasz Janas, Katowice - Maciej Froński, Monika Sulima - Kopenhaga

Korekta: Damian Gocół, Angelika Moskal, Ewa Zabrotowicz. Dystrybucja: Ewa Zabrotowicz. Strona internetowa: Marcin Stelmaszczuk. Druk: Petit S.K., Lublin

Publikowali u nas

Dariusz Adamczyk, Dariusz Anaszko, Waldemar Andryszak, Katarzyna Andrzejowska, Piotr Balcerowicz, Anna Bartosiewicz, Simon Broughton, Lesław Borowski, Sławomir Browkin, chochlik drukarski, Michał Czachowski, Tadeusz Czarnecki-Babicki Dominika Domaciuk, Jacek Dziekoński, Anna Dzikowska, Karol Ejgenberg, Ákos Elgenmayer, Izabela Foremniak, Maciej Froński, Ewa Grochowska, Gignolla, Klaudia Głowacka, Monika Głowacka, Marzena Goławska, Jacek Grekow, Agata Grzyb, Béla Halmos, Jacek Jackowski, Anna Jakubowska, Mirosława Jankowska, Jakubanis, Marek Jakubowski, Jarosław Kaczmarek, Magdalena Kałuża, Magdalena Kamola, Antoni Kania, Jan Kapała, Urszula Kapała, Anna Kędziora, Maciej Kierzkowski, Joanna Kijowska, Ilia Kiuiła, Włodzimierz Kleszcz, Artur Kokorzycki, Katarzyna Kolbowska, Jan Konador, Tadeusz Konador, Agnieszka Kowalska, Witold Kozłowski, Sławomir Król, Paweł Królikowski, Marcin Krzyżewski, Radosław Kubica, Grzegorz Kurczyński, Monika Kuś, Imre Laurinyecz, Paulina Łaskarzewska, Sławomir Luboszczyk, Katarzyna Lupoczyńska, Tomasz Łączkowski, Magdalena Łozowska, Maria Maroszek, Marzena Motyl, Katarzyna Maćkiewicz, Marek Marcinkiewicz, Remigiusz Mazur-Hanaj, Ludmiła Michajłowa-Czuluk, Anna Mieczkowska, Mikesz, Adam Miszewski, Katarzyna Mróz, Gabriel Monomiec, Muzykant, Anna Nacher, Zbigniew Nasiadko, Katarzyna Niemira, Andrew Nixon, Grzegorz Nowy, Joanna Nucio, Tadeusz Andrzej Olszański, Dorota Panek, Artur Pawłowski, Rafał Pawłowski, Marek Persona, Paulina Piasecka, Krzysztof Piekarczyk, Kamil Piotrowski, Zbigniew Polaczyk, Maria Pomianowska, Danuta Przepiórkowska, Piotr Pucyło, Monika Pyła, Patrycja Kutera, Krzysztof Opalski,Magdalena Opoka, Tomasz Rokosz, Artur Rumpel, Beata Rusinek, Andrzej Samborski, Dorota Samociuk, Weronika Samolińska, Paweł Sawczukiewicz,Justyna Sinior, Ewa Sławińska, Magdalena Sobczak, Agnieszka Stachura, Stenwak, Katarzyna Stępień,Maciej Szajkowski, Magdalena Sztandara, Anna Szymańska, Agnieszka "Śnieżka" Śnieżko, Łukasz Talarek, Katarzyna Tarkowska, Grzegorz Tomaszewki, Krzysztof Trebunia-Tutka, Herbert Ulrich, Andrzej "Kaźmierz" Wandrasz, Agata Witkowska, Mirosław Wlekły, Michał Wojda, Ewa Wróbel, Tomasz Wójciak, Alina Wójcicka, Beata Wójcik, Radosław Zaleski , Alicja Zalewska, Tomasz Zygmont.