Dystrybucja

Dystrybucja

Pismo Folkowe dostępne jest w:

Prenumerata

Prenumeratę można zamówić minimum na cztery numery (począwszy od najbliższego mającego ukazać się numeru), wpłacając kwotę równą cenie jednego numeru (12,00 zł) pomnożoną przez ilość zamawianych egzemplarzy. Dostępne są także niektóre numery archiwalne (bez dodatków dla prenumeratorów).

Dane do wpłaty: Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego, ul. Araszkiewicza 11/1, 20-834 Lublin, nr konta: 93 1240 2382 1111 0000 3923 2241 bank: PEKAO S.A. III O. w Lublinie.

Kontakt z działem prenumeraty.

Istnieje również możliwość zamówienia prenumeraty za pośrednictwem firm: Kolporter, Ruch i Garmond Press.