Praktykowanie śpiewu formą ochrony dziedzictwa

Śpiewy pogranicza

Pełna wersja artykułu znajduje się w papierowym wydaniu Pisma Folkowego. Zapytaj o numery archiwalne lub pobierz (jeśli jest dostępny) plik PDF z numerem pisma. Tymczasem zapraszamy do zapoznania się ze skrótem artykułu.

Możesz również przeczytać inne artykuły tego autora (jeśli dostępne - kliknij w nazwisko poniżej) lub zapoznać się z innymi artykułami z tego działu (jeśli dostępne - kliknij w nazwę działu poniżej),

Skrót artykułu: 

2 września tego roku w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie zakończył się projekt pod nazwą „Śpiewy pogranicza ze zbiorów Jana Ignaciuka w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie”. Jego celem było upowszechnienie
repertuaru pieśniowego, jaki w 2003 roku przekazał Muzeum regionalista Jan Ignaciuk. Koordynatorzy projektu, Agata Kusto i Łukasz Tarkowski, zaplanowali szereg wydarzeń. Warsztaty, koncerty i spotkania ze śpiewakami odbywały się w plenerze lubelskiego skansenu. Czy działania te mogą stanowić przykład dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego? Bardzo pozytywny odzew uczestników i odbiorców wydarzeń zdaje się to potwierdzać.

fot. K. Wasilczyk: Panel naukowy. Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, 2 września 2023

Dodaj komentarz!