Artykuły autora: Jagna Garbacz

Album rodzinny

75 (czerwiec 2008) Autor: Jagna Garbacz Dział: Recenzje To jest pełna wersja artykułu!

"Polskie tradycje i obyczaje rodzinne" autorstwa dr Barbary Ogrodowskiej to dopełnienie poprzedniej pozycji z serii "Ocalić od zapomnienia", która dotyczyła obrzędów dorocznych. Tym razem Barbara Ogrodowska eksploruje mikrokosmos obrzędów skupionych wokół jednostki i jej najbliższego otoczenia. Autorka przedstawia nie tylko zwyczaje wiejskie, ale jednocześnie pokazuje, jak podobne uroczystości czy wydarzenia wyglądały w rodzinach miejskich, a także szlacheckich.

Życie składa się z mnóstwa kłamstw i odrobiny prawdy

71-72 (listopad 2007) Autor: Jagna Garbacz Dział: Recenzje To jest pełna wersja artykułu!

Kulturę cygańską podpatrzyły zza lekko uchylonych drzwi wszystkie niemal ludy świata, widząc w niej zagrożenie dla dobrobytu, przyjętego porządku i własnej tożsamości lub dziejącą się na żywo baśń o świecie, który istnieje w tylu kolorach, w ilu chcemy go widzieć.

Co można było myśleć o ludziach, którzy byli wszędzie nie znajdując nigdzie swojego miejsca? Obraz Cyganów jest wielobarwny, pełen przejaskrawień, obsesji i fascynacji, wypływa z codziennego doświadczenia i karmi się wyobraźnią, bywa ucieczką i tęsknotą, stanowi wreszcie próbę uchwycenia barwnych szczegółów dziejącej się wkoło rzeczywistości.

Cygan z kurą za pazuchą, nawet jeśli kradzioną, już dziś nie straszy, co innego ten z ulicy…, ale czy nie chodzi cały czas o to samo? - bycie z innym, który przeraża, a jednocześnie wchodzi do naszej "poetyckiej wyobraźni" i zagrzewa tam swoje miejsce.

Muza o strojach ludowych

70 (wrzesień 2007) Autor: Jagna Garbacz Dział: Recenzje To jest pełna wersja artykułu!

Na początku roku, nakładem Wydawnictwa MUZA, ukazały się dwa dalsze tomy z serii "Ocalić od zapomnienia". Stanowią one uzupełnienie trzytomowego segmentu poświęconego strojom ludowym z obszaru współczesnych granic Polski. Autorką obu książek jest Elżbieta Piskorz-Branekowa, od wielu lat pracująca w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie.

Muza o strzechach

67 (luty 2007) Autor: Jagna Garbacz Dział: Recenzje To jest pełna wersja artykułu!

Po Polskich strojach ludowych Elżbiety Piskorz-Branekovej (2003), Polskich obrzędach i zwyczajach. Dorocznych Barbary Ogrodowskiej (2004), Polskich haftach i koronkach. Zdobieniach stroju ludowego Elżbiety Piskorz-Branekovej (2005) oraz Ginących zawodach w Polsce Zbigniewa Adama Skuzy (2006) kolejny, "ludowy", tom z serii "Ocalić od zapomnienia" wydawnictwa "Muza" poświęcony jest architekturze wiejskiej - Budownictwo ludowe w Polsce Tomasza Czerwińskiego (2006). Pozycja ta dołącza do grupy wcześniejszych opracowań tematu, z których wymienić należy - zapewne znane wszystkim zainteresowanym - Chałupy polskie Ignacego Tłoczka (1958), Budownictwo ludowe w Polsce Mariana Pokropka (1976) oraz Polskie budownictwo drewniane Ignacego Tłoczka (1980).

Muza o kulturze ludowej

62 (czerwiec 2006) Autor: Jagna Garbacz Dział: Recenzje To jest pełna wersja artykułu!

Tematem serii Ocalić od zapomnienia wydawnictwa "Muza" jest szeroko pojęta kultura i historia polska. W ostatnich latach(2003-2006) w serii tej ukazały się trzy, zasługujące na uwagę, publikacje poświęcone tematyce ludowej: Polskie stroje ludoweElżbiety Piskorz-Branekovej (2003), Polskie obrzędy i zwyczaje. Doroczne Barbary Ogrodowskiej (2004), Polskie hafty i koronki.Zdobienia stroju ludowego Elżbiety Piskorz-Branekovej (2005) oraz Ginące zawody w Polsce Zbigniewa Adama Skuzy (2006).