Ludowość w sztuce, muzyce, literaturze i teatrze - program

Ogólnopolska konferencja naukowa

Ludowość w sztuce, muzyce, literaturze i teatrze

29 listopada 2019 roku

Miejsce obrad: Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”
w Lublinie, ul. Idziego Radziszewskiego 16

 

PROGRAM

9.00–10.00 Otwarcie konferencji

Sala Widowiskowa, ACK „Chatka Żaka”

Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UMCS      prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska

Dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze UMCS       dr hab. prof. UMCS Ewa Głażewska

Dziekan Wydziału Humanistycznego UMCS     prof. dr hab. Robert Litwiński

Dyrektor ACK UMCS „Chatka Żaka”               mgr Edyta Karczmarska

Z-ca Dyrektora ACK UMCS „Chatka Żaka”     mgr Izabela Pastuszko

Przedstawiciel organizatorów festiwalu Mikołajki Folkowe i Orkiestry św. Mikołaja    mgr Bogdan Bracha

Honorowy Kurator SKNE UMCS i Honorowy Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji     prof. dr hab. Jerzy Bartmiński

 

Sesja I Panelowa

10.00–11.40

Prowadzenie: prof. dr hab. Jerzy Bartmiński,
dr hab. prof. UMCS Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska

Sala Widowiskowa, ACK „Chatka Żaka”

10.00–10.20 dr Agata Kusto (Instytut Nauk o Kulturze UMCS, Lublin), Uludowione życie artystyczne czy artystyczna ludowość? Kilka dygresji na przykładzie lubelskiego międzywojnia

10.20–10.40 dr hab. prof. UMCS Katarzyna Smyk (Instytut Nauk o Kulturze UMCS, Lublin), Bajkowe stylizacje w powieści Edwarda Szopy „Poczet królewski”

10.40–11.00 mgr Sylwia Gierczak (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UMCS, Lublin), Zasada solidarności z życiem i jej realizacja w „Cudownych bajkach” Adolfa Dygasińskiego.

11.00–11.20 mgr Aleksandra Ciarkowska (Instytut Filologii Polskiej i Logopedii UŁ, Łódź), Językowa kreacja postaci kobiecych w twórczości Juliana Kawalca (na wybranych przykładach)

11.20–11.40 Dyskusja

11.40–12.00 Przerwa kawowa

 

Sesja II Panelowa

12.00–14.20

Prowadzenie: dr hab. Tomasz Rokosz

Sala Widowiskowa, ACK „Chatka Żaka”

12.00–12.20  dr Weronika Grozdew-Kołacińska (Instytut Sztuki PAN, Warszawa) „Tradycja na skróty”, „współczesna muzyka ludowa” czy „awangarda”? O dzisiejszych kierunkach rozwoju muzyki folkowej w Polsce

12.20–12.40  dr hab. Magdalena Szyndler (Instytut Sztuk Muzycznych UŚ, Katowice), Niepublikowane rękopisy Jana Taciny (1909-1990)

12.40–13.00  mgr Ewa Cudzich (Instytut Nauk o Kulturze UŚ, Katowice), Tradycja muzyczna górali Beskidu Śląskiego w twórczości artystycznej Jana Wałacha – okiem etnologa

13.00–13.20  mgr Lidia Biały (Instytut Nauk o Sztuce KUL, Lublin), Z badań nad wątkami hagiograficznymi w ludowej pieśni religijnej

13.20–13.40  mgr Ewa Kuszewska (Instytut Nauk o Sztuce KUL, Lublin), Organista czy solista? Miejsce ludowej tradycji muzycznej we współczesnym wykonawstwie pieśni w liturgii kościoła katolickiego. Perspektywy i zagrożenia

13.40-14.00   mgr Piotr Wróblewski (Instytut Nauk o Kulturze UMCS, Lublin), Pomiędzy muzyką ludową, klasyczną i jazzową – pieśni Feliksa Nowowiejskiego w aranżacjach Krzysztofa Herdzina

14.00–14.20 Dyskusja

14.20–15.30 Przerwa obiadowa

 

Obrady w sekcjach

Sekcja A

15.30–17.30

Sala Widowiskowa, ACK „Chatka Żaka”

Prowadzenie: dr hab. Magdalena Szyndler

15.30–15.50  dr hab. Tomasz Rokosz (Instytut Nauk o Sztuce KUL, Lublin), Rytualne milczenie, obrzędowy hałas z perspektywy etnomuzykologa i etnolingwisty

15.50–16.10  dr Olga Solarz (Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu), Ludowa wizja świata wykuta w kamieniu. O nagrobkach – drzewach życia

16.10–16.30  mgr Łukasz Ciemiński (Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu), Ludowy gotyk? Echa sztuki gotyckiej w dawnej rzeźbie ludowej i średniowieczne fascynacje Piotra Wolińskiego

16.30–16.50  mgr Krzysztof Hliniak (Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Kraków), Kultura taneczna mniejszości narodowych i etnicznych w krajobrazie kulturowym województwa małopolskiego

16.50–17.10  mgr Maria Kula (Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie), Zjawisko folkloryzmu na początku XXI wieku na przykładzie wybranych imprez folklorystycznych organizowanych na Podkarpaciu

17.10–17.30 Dyskusja

17.30–17.50 Przerwa kawowa

 

Sekcja B

15.30–17.30

Studio Telewizyjne, ACK „Chatka Żaka”

Prowadzenie: dr hab. Joanna Szadura

15.30–15.50  mgr Beata Maksymiuk-Pacek (Instytut Nauk o Kulturze UMCS, Lublin), Jak reklamujemy kulturę ludową?

15.50–16.10  mgr Alicja Baczyńska-Hryhorowicz (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UMCS, Lublin), Ludowa Miss Wszechświata – polskie „kostiumy narodowe” w konkursie piękności Miss Universe

16.10–16.30  lic. Joanna Dymanus (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, Kraków), Utowarowione sacrum. Etnodizajn a kategoria dziedzictwa

16.30–16.50  mgr Tatsiana Marmysh (Narodowa Akademia Nauk Białorusi, Mińsk), Sztuka ludowa na Krajowej liście dziedzictwa kulturowego Białorusi: zagrożenia i wyzwania

16.50–17.10  dr Katarzyna Ceklarz (Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu), Ludowość w pamiątkarstwie na przykładzie Podhala

17.10–17.30 Dyskusja

17.30–17.50 Przerwa kawowa

 

Sekcja A

17.50–19.30

Sala Widowiskowa, ACK Chatka Żaka

Prowadzenie: mgr Damian Gocół

17.50–18.10  prof. dr. Marcello Messina (Visiting Associate Professor; Universidade Federal da Paraíba), Sicilian folk songs and contemporary art: renditions of Antonino Uccello’s ethnographic work

18.10–18.30  lic. Alicja Habza (Instytut Nauk o Sztuce KUL, Lublin), Pobożność Maryjna w śpiewach i nabożeństwach z Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy. Wybrane zagadnienia

18.30–18.50  mgr Mirosław Majewski (Instytut Nauk o Kulturze UMCS, Lublin), Wiedza i religijność ludowa w przedstawieniach teatru obrzędowego

18.50–19.10  mgr Anna Kapusta (Instytut Socjologii UJ, Kraków), „Gardzieniczanka” i „Teatroman z Lublina”. Figura folkloryzacji dyskursu „Gardzienic” w Gardzienicach, czyli o funkcjonowaniu polskojęzycznej matrycy kultury chłopskiej w ludowych tekstach oporu

19.10–19.30 Dyskusja

 

Sekcja B

17.50–19.30

Studio Telewizyjne, ACK „Chatka Żaka”

Prowadzenie: mgr Sylwia Gierczak

17.50–18.10  mgr Stefania Zielonka (Instytut im. Oskara Kolberga, Poznań), Na złość klasykom… Kilka refleksji o dziewiętnastowiecznej niechęci do folkloru

18.10–18.30  mgr Agnieszka Jeż (Instytut Muzykologii UW, Warszawa), Folklor w szkole – doświadczenia żydowskiej młodzieży w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym

18.30–18.50  lic. Wioletta Jakubiec (Instytut Muzyki UMCS, Lublin), O współczesnych przemianach funkcji użytkowych trombity

18.50–19.10  mgr Alicja Mironiuk-Nikolska (Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie), O szczęśliwą socjalistyczną wieś polską…. Kolekcja sztuki ludowej z okresu socrealizmu w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie

19.10–19.30 Dyskusja

19.30–19.50         Dyskusja podsumowująca i zakończenie konferencji

 

20.30                    Koncert polsko-ukraińskiego zespołu „Dagadana”, Sala Operowa CSK, pl. Teatralny 1

 

Organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej UMCS, Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS, "Pismo Folkowe", Akademickie Centrum Kultury UMCS "Chatka Żaka", Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego