Lubelskie dyskusje o kulturze

W dniach 6–7 września odbył się pierwszy Kongres Kultury Województwa Lubelskiego „Kultura i Gospodarka” zorganizowany z inicjatywy Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, a przy udziale Centrum Spotkania Kultur i szerokim wsparciu Zarządu Województwa Lubelskiego. Pierwszy dzień należał do przedstawicieli świata nauki. Błyskotliwe i odkrywcze refleksje Pawła Potoroczyna, prof. dr. hab. Jana Adamowskiego, prof. dr. hab. Piotra Dahliga i dr hab. Agnieszki Kolasy-Nowak określały misję i miejsce kultury we współczesnym świecie, wskazywały na jej wielki i nie do końca wykorzystywany potencjał. Kolejne dwa referaty należały do przedstawicieli managementu światowej kultury, sir Johna Tusy, dyrektora generalnego BBC w latach 1986-1992 i londyńskiego Barbican Centre (1995-2007) oraz Roberta Firmhofera, dyrektora Centrum Nauki Kopernik.
Drugi dzień został przeznaczony na panele dyskusyjne, które obejmowały dwanaście zakresów tematycznych. Warto dodać, że prace nad koncepcją kongresu objęły szerokie konsultacje. Środowisko działaczy i badaczy kultury uporządkowało liczne tematy zgłaszane do dyskusji. Forma poszczególnych paneli przewidywała spotkanie wcześniej zarejestrowanego gremium słuchaczy z zespołem dyskutantów.
W panelu poświęconym kulturze tradycyjnej wzięli udział: dr Mariola Tymochowicz (Instytut Kulturoznawstwa UMCS, Muzeum Lubelskie), Andrzej Sar (Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu), Anna Nawrot (Galeria Biała w Centrum Kultury), Andrzej Bieńkowski (wydawnictwo Muzyka Odnaleziona), Maciej Szajkowski (dziennikarz, muzyk – Kapela ze Wsi Warszawa, R.U.T.A.), Andrzej Różycki (fotograf, filmowiec i teoretyk fotografii). Odczytano także list prof. dr. hab. Jerzego Bartmińskiego zatytułowany „Czy wielka dusza ludowa może przemówić własnym głosem?”. W toku dyskusji moderowanej przez dr Agatę Kusto wyłoniły się podstawowe postulaty dotyczące potrzeby upowszechniania dokumentacji i wyników badań naukowych szerszemu gronu zainteresowanych, wspierania sztuk wizualnych poprzez promowanie polskiej sztuki ludowej poza granicami kraju, a także edukacji regionalnej w obszarze kultury tradycyjnej polegającej na rozwoju i kontynuacji już istniejących działań oraz wdrożeniu systemowych rozwiązań.
Panel poświęcony kulturze studenckiej rozpoczął wykład prof. dr. hab. Jana Hudzika (Zakład Filozofii i Socjologii Polityki UMCS). Wystąpienie ukazało rozwój uniwersyteckiego ruchu artystycznego w okresie PRL-u i transformacji ustrojowej. W dyskusji moderowanej przez mgr. Damiana Gocoła wzięli udział zarówno przedstawiciele ośrodków naukowych, jak i instytucji kultury. Dr hab. Andrzej Kapusta (Zakład Antropologii Kulturowej UMCS) porównał swoje doświadczenia z angażowaniem studentów w bycie twórcami i odbiorcami kultury jako pracownik uniwersytetu i członek Rady Programowej Galerii Białej. Z kolei Marcin Skrzypek (Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Orkiestra św. Mikołaja) i Szymon Pietrasiewicz (Centrum Kultury w Lublinie) ukazali, jakie możliwości realizacji oferują żakom ich instytucje. O doświadczeniu samych studentów opowiedział Piotr Borowski z TV UMCS. Dyskutanci zauważyli, że zaangażowanie żaków przesunęło się z zainteresowania kulturą wysoką (muzyka, poezja, literatura) ku popkulturze (konwenty, gry, fantastyka). Jednocześnie silniejsze stało się dążenie do profesjonalizacji i przekucia swojego hobby w zawód. Zauważono, że działania ośrodków kultury i nauki rzadko są ze sobą skoordynowane, więc potrzebna jest dyskusja o identyfikacji potrzeb kulturalnych studentów. Kongres Kultury ma szansę, dzięki dwuletniemu cyklowi, wpisać się w kalendarz działań służących ochronie dziedzictwa kulturowego.

Agata Kusto, Damian Gocół

Skrót artykułu: 

W dniach 6–7 września odbył się pierwszy Kongres Kultury Województwa Lubelskiego „Kultura i Gospodarka” zorganizowany z inicjatywy Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, a przy udziale Centrum Spotkania Kultur i szerokim wsparciu Zarządu Województwa Lubelskiego. Pierwszy dzień należał do przedstawicieli świata nauki.

fot. z arch. red.

Dział: 

Dodaj komentarz!