Badając folklor i historie minione

fot. M. Pisarska

W dniach 16–21 maja 2023 roku studenci zrzeszeni w Studenckim Kole Naukowym Etnolingwistów UMCS, Studenckim Kole Naukowym Kultury i Sztuki UMCS oraz studenci etnomuzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego uczestniczyli w badaniach terenowych zorganizowanych przez Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie. Kolejne już działania prowadzone we włodawskich gminach były elementem realizacji projektu „Poleski Wóz Tradycji” finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura ludowa i tradycja”. Dzięki połączeniu trzech grup specjalnościowych badania mogły być prowadzone wielopłaszczyznowo, koncentrując się zarówno na języku, muzyce, jak i szeroko rozumianej kulturze. Materiały zebrane podczas wyjazdu zostaną przekazane do archiwum Pracowni Etnolingwistycznej UMCS im. prof. dr. hab. Jerzego Bartmińskiego, a także wykorzystane w badaniach prowadzonych przez Muzeum we Włodawie.

Studenci z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego spędzili wiosenny tydzień na intensywnej, ale i wyjątkowo interesującej pracy pod czujnym okiem opiekunów: dr hab. Joanny Szadury, prof. UMCS, dr hab. Marioli Tymochowicz, prof. UMCS, dr Beaty Maksymiuk-Pacek, dr Agaty Kusto, dr. hab. Tomasza Rokosza, prof. KUL oraz dr Kingi Strycharz-Bogacz. Wywiady z mieszkańcami okolic Włodawy skupiały się na obrzędowości jesienno-zimowej oraz rodzinnej. Podczas rozmów młodzi badacze, słuchając fascynujących historii sprzed dekad, zdobywali cenne informacje o folklorze, kulturze i wierzeniach ludowych. Dzięki ogromnej życzliwości informatorów młodzież mogła nie tylko zdobyć cenną wiedzę, ale również poznać techniki tradycyjnego rzemiosła, obejrzeć ludowe wyroby artystyczne, a nawet
skorzystać z uloterapii – naturalnej techniki medycyny wykorzystującej leczniczy wpływ pszczół na zdrowie człowieka.

Jednak obóz badawczy to nie tylko ciężka praca – uczestnikom każdego dnia udawało się znaleźć czas na chwilę wieczornego relaksu przy ognisku, gdzie cieszyli się wspólnym muzykowaniem i integracją. Zwieńczeniem wyjazdu było wyjątkowe lokalne wydarzenie – Noc Muzeów organizowana corocznie we Włodawie, podczas której na zainteresowanych czekały liczne atrakcje kulturalne, wystawy artystyczne oraz koncert lubelskiego zespołu Berberys, specjalizującego się w muzyce klezmerskiej.

Etnograficzne badania we Włodawie od długiego czasu przyciągają liczne grupy studentów, chcących poszerzać swoją wiedzę i zdobywać cenne, praktyczne doświadczenie. W najbliższych latach studenci Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z pewnością powrócą do włodawskich miejscowości, aby kontynuować rozmowy o folklorze i pielęgnować naszą ludową tradycję.

Julia Małyska
Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS

Sugerowane cytowanie: J. Małyska, Badając folklor i historie minione, "Pismo Folkowe" 2023, nr 167 (4), s. 39.

Skrót artykułu: 

W dniach 16–21 maja 2023 roku studenci zrzeszeni w Studenckim Kole Naukowym Etnolingwistów UMCS, Studenckim Kole Naukowym Kultury i Sztuki UMCS oraz studenci etnomuzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego uczestniczyli w badaniach terenowych zorganizowanych przez Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie. Kolejne już działania prowadzone we włodawskich gminach były elementem realizacji projektu „Poleski Wóz Tradycji” finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura ludowa i tradycja”. Dzięki połączeniu trzech grup specjalnościowych badania mogły być prowadzone wielopłaszczyznowo, koncentrując się zarówno na języku, muzyce, jak i szeroko rozumianej kulturze. Materiały zebrane podczas wyjazdu zostaną przekazane do archiwum Pracowni Etnolingwistycznej UMCS im. prof. dr. hab. Jerzego Bartmińskiego, a także wykorzystane w badaniach prowadzonych przez Muzeum we Włodawie.

fot. M. Pisarska

Dział: 

Dodaj komentarz!