Artykuły autora: Piotr Bussold

IV Spotkania Teatralne INNOWICA to scena wyzwolona ludzi nowego świata poza systemem, poza biletowaniem i poza prozą (Miasta w Komie)

94 (czerwiec 2011) Autor: Piotr Bussold Dział: Relacje To jest pełna wersja artykułu!

W dniach 30 kwietnia - 2 maja 2011 we wsi Nowica odbyły się po raz czwarty Spotkania Teatralne INNOWICA organizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Nowicy i Bractwo Młodzieży Greckokatolickiej "Sarepta". To wyjątkowe przedsięwzięcie na kulturalnej mapie Polski.