Mikołajki Folkowe - program konferencji

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Miejsce narracji ludowej w ogólnonarodowej narracji tożsamościowej

XXXI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”

Lublin, 9–10 grudnia 2021 roku

Obrady zdalne na platformie Zoom – w celu uzyskania dostępu do łącza prosimy o przesłanie wiadomości z danymi osobowymi i afiliacją na adres: etnobiblioteka@wp.pl

Transmisja na żywo: https://www.facebook.com/mikolajkifolkowe

 

Komitet honorowy:

prof. dr hab. Jerzy Bartmiński (IFP UMCS/PAU Kraków)

prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (IFP UMCS)

 

Komitet organizacyjny:

dr hab. Joanna Szadura, prof. UMCS (IFP UMCS)

dr Agata Kusto (INoK UMCS)

mgr Damian Gocół (IFP UMCS)

Sekretarz konferencji: mgr Sylwia Gierczak (IFP UMCS)

 

Organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej UMCS, Instytut Nauk o Kulturze UMCS, Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS, Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne, Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS „Chatka Żaka”, „Pismo Folkowe” oraz Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego

 

Patronat: Komisja Etnolingwistyczna KJ PAN, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

 

PROGRAM

 

9 grudnia 2021 roku (czwartek)

Sala Obrad Rady Wydziału Filologicznego UMCS/platforma Zoom

 

9:00–9.30

Otwarcie konferencji

prof. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz, Dziekan Wydziału Filologicznego UMCS

prof. dr hab. Jerzy Bartmiński, patron honorowy konferencji i kurator SKNE UMCS

prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska, Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UMCS

dr Magdalena Grabias, Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Kulturze UMCS

Izabela Pastuszko, Dyrektor Akademickiego Centrum Kultury i Mediów Chatka Żaka

Agnieszka Matecka-Skrzypek, Komitet Organizacyjny XXXI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”

dr Agata Kusto, Komitet Organizacyjny, Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne, „Pismo Folkowe”

 

9:30–12:00

Dyskusja Panelowa

Jak opisać doświadczenie historyczne ludu?

Prowadzenie: mgr Damian Gocół (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

Paneliści:

dr hab. Dobrochna Kałwa (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)

dr hab. Tomasz Nowak (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)

prof. dr hab. Halina Pelcowa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

dr hab. Kacper Pobłocki (EUROREG, Uniwersytet Warszawski, Warszawa)

dr hab. Violetta Wróblewska, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

dr hab. Mateusz Wyżga, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków)

 

12:00–12:10

Przerwa kawowa

 

12:10–13:50

Sekcja 1: Tożsamość a doświadczenie historyczne ludu

Prowadzenie: mgr Damian Gocół (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

12:10–12:30 dr hab. Mateusz Wyżga, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków), Tożsamość historyczna wsi polskiej a wyzwania współczesności

12:30–12:50 prof. dr hab. Kristina Rutkovska (Uniwersytet Wileński, Wilno), O sposobie postrzegania siebie i innych na pograniczu (na podstawie narracji ludowej)

12:50–13:10 dr Mariusz Pucia (Uniwersytet Opolski, Opole), Śląscy Teksańczycy wczoraj i dziś – ewolucja świadomości czy form wyrazu

13:10–13:30 mgr Tatsiana Marmysh (Uniwersytet Warszawski, Warszawa), Aktualizacja tradycji ludowych w czasie protestów na Białorusi 2020–2021 – kontekst tożsamości narodowej

13:30–13:50 Dyskusja

 

13:50–15:10

Przerwa obiadowa

 

15:10–16:30

Sekcja 2: Ludowe pamiętanie i upamiętnianie

Prowadzenie: dr hab. Joanna Szadura, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

15:10–15.30 prof. dr hab. Jan Adamowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin), Obraz II wojny światowej w polskich pieśniach ludowych

15:30–15:50 mgr Łukasz Makowski (grupa n obrotów), Wojny polsko-tureckie w pamięci ludowej na przykładzie zbiorów Oskara Kolberga

15:50–16:10 dr Sebastian Wasiuta (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin), Narracyjne aspekty lubelskich pieśni żołnierskich i wojennych

16:10–16:30 Dyskusja

 

16:30–16:40

Przerwa kawowa

 

16:40–18:00

Sekcja 3: Utrwalenie doświadczenia historycznego w narracjach ludowych

Prowadzenie: dr hab. Mateusz Wyżga, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków)

16:40–17:00 dr hab. Violetta Wróblewska, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń), Historia czy fantazja? Obraz pańszczyzny w polskich bajkach ludowych

17:00–17:20 mgr Magdalena Kuczaba-Flisak (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Brzydkie łabędzie i piękne kaczątka – ludowe postrzeganie historii w baśniach

17:20–17:40 Karolina Slotvinska (Uniwersytet Wileński, Wilno), Kognitywny obraz SZLACHTY w polskiej narracji ludowej

17:40–18:00 Dyskusja

 

18:00–18:10

Przerwa kawowa

 

18:10–19:50

Sekcja 4: Współczesne rekontekstualizacje ludowego doświadczenia historycznego

Prowadzenie: dr hab. Kacper Pobłocki (EUROREG, Uniwersytet Warszawski, Warszawa)

18:10–18:30 mgr Beata Maksymiuk-Pacek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin), Spotkanie kultur na pograniczu (na przykładzie obrzędowości weselnej)

18:30–18:50 mgr Justyna Michniuk („Pismo Folkowe", Cottbus/Chóśebuz), Postrzeganie zwyczajów Serbołużyczan na Dolnych Łużycach przez Niemców i Polaków; interpretacja, obraz w lokalnej prasie, krytyka

18:50–19:10 mgr Werner Mĕškank-Meschkank (WendischesMuseum/Serbski muzej, Cottbus/Chóśebuz), Odzwierciedlenie ważnego wydarzenia z historii Europy w mitologii Serbołużyczan. Przekaz ustny a współczesny stan badań

19:10–19:30 mgr Justyna Szablewska (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław), Remiza strażacka jako centrum kulturalne wsi w PRL

19:30–19:50 Dyskusja

 

19:50–20:00

Przerwa kawowa

 

20:00–21:00

Pokaz filmu Sweet Tassa: Music of the Indian Caribbean Diaspora

reż. Ph.D. Christopher Ballengee (Anne Arundel Community College, Maryland, USA)

 

21:00

Zakończenie pierwszego dnia obrad

 

10 grudnia 2021 roku (piątek)

Sala Obrad Rady Wydziału Filologicznego UMCS/platforma Zoom

 

9:00

Otwarcie drugiego dnia obrad

 

9:00–10:40

Sekcja 5: Tożsamość i historia w ludowym przekazie muzycznym

Prowadzenie: dr Agata Kusto (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

9:00–9:20 dr hab. Tomasz Nowak (Uniwersytet Warszawski, Warszawa), Między narodowym a regionalnym – strategie prezentacji scenicznych tańca tradycyjnego w Polsce w perspektywie historycznej

9:20–9:40 Ph.D. Christopher Ballengee (Anne Arundel Community College, Maryland, USA), Music, Creolization, and Staging Indian Arrival in Trinidad & Tobago

9:40–10:00 dr Maria Szymańska-Ilnata (Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka, Warszawa), Muzyczne formy przekazywania historii w regionie Minangkabau na Sumatrze Zachodniej

10:00–10:20 dr Katarzyna Skiba (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Reprezentacje tożsamości narodowej w scenicznych opracowaniach folkloru na przykładzie twórczości Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”

10:20–10:40 Dyskusja

 

10:40–10:50

Przerwa kawowa

 

10:50–12:30

Sekcja 6: Ludowe doświadczenie religijne w muzyce i sztuce

Prowadzenie: dr Mariusz Pucia (Uniwersytet Opolski, Opole)

10:50–11:10 mgr Łukasz Ciemiński (Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi, Grudziądz), „Pradzieje zbawienia” – opowieści rzeźby ludowej o historii nad historiami

11:10–11:30 mgr Barbara Śnieżek (Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk, Warszawa), Co chciał wyśpiewać warszawski pątnik? Kronika o. Melchiora Królika OSPPE jako źródło do badań nad muzyką pielgrzymkową w II połowie XX wieku

11:30–11:50 mgr Anna Kubas (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin), Wielki Odpust Kalwaryjski jako integralny element historii ludowej wiernych parafii Grochowce (archidiecezja przemyska)

11:50–12:10 mgr Alicja Habza (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin), Historia miejsc szczególnego kultu maryjnego w lokalnych legendach i pieśniach. Analiza wybranych źródeł i przekazów

12:10–12:30 Dyskusja

 

12:30–13:30

Przerwa obiadowa

 

13:30–14:50

Sekcja 7: Historia ludowej codzienności

Prowadzenie: dr hab. Violetta Wróblewska, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

13:30–13:50 dr hab. Kacper Pobłocki (EUROREG, Uniwersytet Warszawski, Warszawa), Cielesność jako metoda badawcza nad codziennością pańszczyzny w Polsce

13:50–14:10 dr Justyna Laskowska-Otwinowska (Państwowe Muzeum Etnograficzne, Warszawa), Skarga i bunt – tematy ludowego samoopisania

14:10–14:30 mgr Agnieszka Gawrych (Instytut Badań Literackich, Polska Akademia Nauk, Warszawa), „Dusza bardzo starej brzydkiej pani”, czyli mentalność popańszczyźniana w chłopskich dokumentach osobistych

14:30–14:50 Dyskusja

 

14:50–15:00

Przerwa kawowa

 

15:00–16:20

Sekcja 8: Historia ludowa w formach literackich

Prowadzenie: mgr Sylwia Gierczak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

15:00–15:20 dr hab. Magdalena Bednarek (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań), Głos i litera buntu: o politycznym potencjale historii ludowej w powieści R. Raka i widowisku M. Litwinowicz

15:20–15:40 dr Aleksandra Ewelina Mikinka (Uniwersytet Łódzki, Łódź), Między fascynacją a odrazą – pogranicze polsko-ukraińskie w romantycznej twórczości Aleksandra Grozy

15:40–16:00 dr Maciej Laskowski (Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica, Piła), Alkoholowa tożsamość służby w Rzeczypospolitej Obojga Narodów na przykładzie literatury stosowanej

16:00–16:20 Dyskusja

 

16:20–16:30

Przerwa kawowa

 

16:30–17:50

Sekcja 9: Ludowy porządek świata w kulturze i literaturze

Prowadzenie: dr hab. Magdalena Bednarek (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań)

16:30–16:50 dr Mirosława Radowska-Lisak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń), Przedwiośnia, przednówki, przechody. Ludowe miary czasu w powieściach poleskich Józefa Ignacego Kraszewskiego

16:50–17:10 mgr Sylwia Katarzyna Gierczak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin), „od ziemi otrzymam nagrodę…” – szacunek do ziemi w poezji Jana Pocka

17:10–17:30 lic. Mikołaj Jarmakowski (Uniwersytet Gdański, Gdańsk), Obraz i znaczenie symboliczne stereotypu mityczno-społecznego Centrum w polskiej kulturze ludowej na przestrzeni dziejów

17:30–17:50 Dyskusja

 

17:50–18:10

Podsumowanie i zamknięcie obrad