VII KSE w Warszawie

Fot. E. Grygier

W dniach 30–31 marca 2019 roku na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się VII Krajowe Seminarium Etnomuzykologiczne, którego tematem przewodnim były „Indywidualność i indywidualności w muzyce tradycyjnej”.
Interesującą refleksją na temat wątku personalnego w badaniach etnomuzykologicznych i folklorystycznych rozpoczął konferencję prof. Piotr Dahlig. Następnie sylwetki etnomuzykologów drugiego pokolenia – Anny Czekanowskiej i Ludwika Bielawskiego, obchodzących w tym roku swoje 90. urodziny, przedstawili Barbara Śnieżek „»W tobie, umyśle mój, mierzę czas« – o Profesorze Ludwiku Bielawskim w przeddzień dziewięćdziesiątej rocznicy urodzin” oraz dr hab. Tomasz Nowak „O działalności naukowej prof. Anny Czekanowskiej-Kuklińskiej w siedemdziesiątą rocznicę pierwszego wyjazdu Dostojnej Jubilatki w teren”. Oprócz referatów poświęconych badaczom zaprezentowano także sylwetki muzyków, wśród których nie zabrakło także wystąpień przybliżających muzyczne biografie kobiet instrumentalistek i śpiewaczek. W prelekcji „Przekroczyć tabu. Charakterystyka polskiej kobiety muzykującej na przykładzie Wiesławy Gromadzkiej” Angelika Tracz zwracała uwagę na uniwersalną drogę, jaką przechodziły muzykujące kobiety. Radomska harmonistka Wiesława Gromadzka miała wielkie szczęście mieć oparcie w swoim ojcu – znanym skrzypku Stefanie Kołazińskim; co nie było aż tak bardzo oczywiste z uwagi na ówczesną rolę i pozycję kobiety na wsi (vide historia Dziadońki). O śpiewającej prababci poetycko opowiadała Aleksandra Faryńska w wystąpieniu „Dla męża żona, dla dzieci matka, dla społeczności – osobowość. Józefa Krzciuk we wspomnieniach”. Referat ten uzmysławiał słuchaczom, jak ważna dla uhonorowania „anonimowego” twórcy ludowego jest działalność badaczy i popularyzatorów tradycji.
Karolina Anna Pawłowska zaprezentowała sylwetkę inicjatora powstania Wiejskiego Ogniska Muzycznego w Zbąszyniu, które przekształcono po latach w Szkołę Muzyczną I stopnia, a w niej utworzono klasę instrumentów ludowych (pierwszy tego typu oddział w kraju). W wystąpieniu „Antoni Janiszewski – nestor kultury muzycznej Regionu Kozła” prelegentka podkreślała wielkie zasługi Janiszewskiego dla muzyki tradycyjnej zachodniej Wielkopolski.
VII Krajowe Seminarium Etnomuzykologiczne przyniosło niezwykle ciekawe referaty, poświęcone różnorodnym ujęciom indywidualności. W trakcie dwudniowych obrad wystąpienia wygłosiło 26 prelegentów reprezentujących różne ośrodki naukowe i instytucje: Uniwersytet Warszawski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, , Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Sztuki PAN, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Opolski czy Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych. Przedstawiono sylwetki wybitnych etnomuzykologów, zbieraczy folkloru, muzykantów i śpiewaczek.
W sobotni wieczór odbył się spektakl Alicji Brudło i Weroniki Fibich pt. „Brudło z Wąchabna – śledztwo teatralne”. Alicja Brudło wcieliła się w nim w badaczkę terenową, archiwistkę, instrumentalistkę. Śledztwo teatralne, które odbyło się w Centrum Łowicka, było doskonałym dopełnieniem referatów, wygłoszonych w trakcie seminarium.

Ewelina Grygier

Skrót artykułu: 

W dniach 30–31 marca 2019 roku na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się VII Krajowe Seminarium Etnomuzykologiczne, którego tematem przewodnim były „Indywidualność i indywidualności w muzyce tradycyjnej”.
Interesującą refleksją na temat wątku personalnego w badaniach etnomuzykologicznych i folklorystycznych rozpoczął konferencję prof. Piotr Dahlig.

Fot. E. Grygier

Dział: 

Dodaj komentarz!