Folklor po Edisonie

W dniu 8 grudnia 2017 r. w Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” odbyła się konferencja naukowa pod nazwą „Folklor po Edisonie”, zorganizowana przez: Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego, Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS, ACK „Chatka Żaka” i „Pismo Folkowe”. Wydarzenie było częścią 27. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”. Organizatorzy sformułowali temat szeroko, aby do debaty mogli włączyć się przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych. Zaproponowali oni takie zagadnienia jak: wpływ rozwoju technologicznego (narzędzi utrwalania dźwięku i obrazu, nośników danych, środków komunikacji) na przekształcenia, rozumienie i badanie folkloru; relacje między folklorem a pierwotną i wtórną oralnością; miejsce muzyki tradycyjnej w kontekście nowych technologii; wpływ intermedialności współczesnej popkultury na kulturę tradycyjną; e-folklor; formy folkloru XXI wieku.
Konferencja została podzielona na pięć paneli tematycznych. Pierwszy z nich otworzyła dr Joanna Dziadowiec (Fundacja Obserwatorium Żywej Kultury) z referatem „Pomiędzy interfolklorem a folklorystycznym symulakrem – rozważania z perspektywy międzykulturowej”. Paulina Piotrowska (Katedra Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) opowiedziała o tendencjach folklorystycznych w twórczości Zofii Stryjeńskiej oraz o tarnowskiej kolekcji obrazów artystki. Następna prelegentka, Melania Szczepanowska (Instytut Muzyki UMCS), przybliżyła słuchaczom tematykę inspiracji słowiańskim folklorem w polskiej muzyce folkowej. Skupiła się na twórczości zespołów Percival, Żywiołak i Same Suki. Kolejny panel otworzyła dr Agata Kusto (IM UMCS, „Pismo Folkowe”), która opowiedziała o ukraińskich kontekstach folkloru w muzyce. Na zakończenie części drugiej konferencji mgr Anna Szpura przybliżyła historię zespołów śpiewaczych z terenu Gminy Stara Kornica. Następnie wraz z zespołem Korniczanie wykonała kilka tradycyjnych utworów. W panelu trzecim dr hab. Joanna Szadura (Instytut Filologii Polskiej UMCS) opowiedziała o współczesnej recepcji kulturowych nazw bratka. Następnie mgr Damian Gocół (IFP UMCS) przedstawił proces archiwizacji i wykorzystania relacji historii mówionej w archiwach folklorystycznych w krajach Zachodu. W dalszej części konferencji mogliśmy wysłuchać referatów poświęconych ludowym kontekstom muzyki folkowej i popkultury. Alicja Kiełczewska (IFP UMCS) wygłosiła wystąpienie pt. „Kobieta suka – współczesna feministka? Konfrontacja ze stereotypem na przykładzie tekstów zespołu Same Suki”. Następnie Natalia Kuchno (IFP UMCS) przedstawiła racjonalną i romantyczną wizję ludowych zabobonów w twórczości zespołu Lao Che. Kolejną referentką była mgr Angelika Moskal (IFP UMCS), która opowiedziała o wierzeniach nordyckich w popkulturze na przykładzie serialu „Wikingowie”. Piąty, a zarazem ostatni, panel skoncentrował się na sferze filmu i Internetu. Otworzyła go mgr Magdalena Gajewska (Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego), mówiąc o baskijskiej mitologii we współczesnym kinie. Później głos przypadł mgr Magdalenie Wołoszyn (IFP UMCS), która poddała pod dyskusję pytanie, czy memy są tekstami kultury? Referatem kończącym zarówno piąty panel, jak i całą konferencję było wystąpienie Dawida Kobylańskiego (IFP UMCS), który opowiedział o folklorze funkcjonującym w sferze Internetu, czyli e-folklorze.
Każda z części kończyła się ożywioną dyskusją, w której uczestnicy wydarzenia mieli możliwość odpowiedzieć na pytania słuchaczy i tym samym rozwinąć tematy podejmowane w wystąpieniach.

Dawid Kobylański
student e-edytorstwa i technik redakcyjnych UMCS, zastępca przewodniczącego Studenckiego Koła Naukowego Etnolingwistów UMCS.

Skrót artykułu: 

W dniu 8 grudnia 2017 r. w Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” odbyła się konferencja naukowa pod nazwą „Folklor po Edisonie”, zorganizowana przez: Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego, Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS, ACK „Chatka Żaka” i „Pismo Folkowe”. Wydarzenie było częścią 27. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”. Organizatorzy sformułowali temat szeroko, aby do debaty mogli włączyć się przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych.

Dział: 

Dodaj komentarz!