Jerzy Soremski

Wystawa

Dział: Patronat Dział: Wydarzenia To jest pełna wersja artykułu!

Ziemscy – Niebiescy. Wizerunki świętych patronów w twórczości Jerzego Soremskiego i w dawnej grafice dewocyjnej

Wystawa prezentowana jest w dniach 11 czerwca – 5 września 2021 r. w Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu (spichrz nr 11)