Artykuły autora: Jarosław Tomaszewski

Jarosław Tomaszewski (Polska)

77-78 (grudzień 2008) Autor: Jarosław Tomaszewski Dział: Mikołajki Folkowe 2008 To jest pełna wersja artykułu!

Po raz pierwszy w Bieszczady trafił z rodzicami w końcu lat sześćdziesiątych. Potem przewędrował je z kolegami ze szkoły. Biwakowali na Połoninie Wetlińskiej, Łopienniku i w studenckich bazach namiotowych. Lata osiemdziesiąte, to dla artysty często samotne wyprawy po górach i po zarośniętych miejscach, gdzie kiedyś tętniło życie.