"Przed ołtarzem pól...". Święci w kulturze ludowej - konferencja

Ogólnopolska konferencja naukowa „Przed ołtarzem pól…”. Święci w kulturze ludowej odbędzie się 30 listopada 2018 r. w ACK UMCS „Chatka Żaka” i będzie częścią XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej Mikołajki Folkowe. Do debaty zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych.

Proponowane zagadnienia:

  • różnice kulturowe w percepcji świętości;
  • obraz świętych w religijności ludowej;
  • pogańskie motywy w koncepcji chrześcijańskiego świętowania;
  • magia i wróżby w ludowym kulcie świętych;
  • wizerunki świątków;
  • święci i świętowanie w pieśniach ludowych;
  • wizja świętości w utworach folkowych.

Zgłoszenia uczestnictwa zawierające tytuł referatu wraz z abstraktem (100-150 słów) należy przesłać do 16 listopada 2018 roku na adres: konferencja.swieci2018@gmail.com.

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł i obejmuje materiały konferencyjne, druk monografii, w której zgromadzone zostaną wygłoszone referaty, obiad w dniu konferencji oraz karnet na koncerty w czasie Festiwalu.

Organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów, Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”, „Pismo Folkowe” oraz Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego.

Komitet organizacyjny:

Dr hab. Joanna Szadura (IFP UMCS)

Dr Agata Kusto (IM UMCS)

Mgr Damian Gocół (IFP UMCS)

 

Sekretarz konferencji:

Dawid Kobylański (SKNE UMCS)