Pardes Festival

Zapraszamy na siódmą edycję PARDES FESTIVAL | 21-25 sierpnia 2019 |

W klimacie późnego lata, od 21 do 25 sierpnia, proponujemy udział w bogatym, interdyscyplinarnym programie wydarzeń festiwalowych przybliżającym wielokulturowe oblicze Kazimierza Dolnego, odkrywającym duchowe i materialne dziedzictwo Lubelszczyzny, Polski i Europy. Spotkania festiwalowe odbywają się w różnych lokalizacjach Kazimierza Dolnego: prezentacje multimedialne, pokaz filmowy i warsztat wycinanki w Kazimierskim Ośrodku Kultury, Promocji Turystyki, na koncert muzyki sefardyjskiej wybierzemy się do klimatycznego Teatru Klepisko w Skowieszynku pod Kazimierzem, a na wycieczkę pojedziemy na drugi brzeg Wisły do Janowca i winnicy Widok Wojszyn.

Pardes Festival to wędrówka śladami Żydów aszkenazyjskich przez miasta i miasteczka dawnej Rzeczpospolitej, szlakami, na których krzyżują się tradycje Wschodu i Zachodu. Program festiwalowy przywraca obrazy z przeszłości i osadza je we współczesnym kontekście, w przestrzeni fizycznej i metafizycznej, która wyłania się z opowieści utkanych z zapisów, relacji, starych fotografii, materii architektonicznej, dzieł malarskich i muzyki. Po raz pierwszy przywołamy świat Żydów sefardyjskich, aby dopełnić obrazu życia diaspory żydowskiej.

Na facebooku festiwalowym informujemy szczegółowo o poszczególnych wydarzeniach: https://www.facebook.com/PardesFestival

Zachęcamy też do lektury tekstu na stronie portalu Kazimierzdolny.pl: https://www.kazimierzdolny.pl/news/pardes-festival-w-aurze-poznego-lata/70399.html

Motyw graficzny siódmej edycji Pardes Festival to połączenie wycinanek Joanny Matyjasek i oprawy graficznej Lidii Dańko.

Patronem honorowym Pardes Festival jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.