Mediatyzacja pamięci - konferencja naukowa

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Mediatyzacja pamięci

Lublin, 7–8 grudnia 2023 roku

 

Międzynarodowa konferencja naukowa Mediatyzacja pamięci organizowana przez Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UMCS, Instytut Nauk o Kulturze UMCS, Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS, Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne, Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS „Chatka Żaka”, „Pismo Folkowe” oraz Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego odbędzie się 7–8 grudnia 2023 roku w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS „Chatka Żaka” i będzie częścią XXXIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”.

Tegoroczne spotkanie pragniemy poświęcić tematyce mediatyzacji pamięci. W jakiej formie media utrwalają przeszłość? Jak rejestrować i archiwizować wspomnienia? Jakie możliwości analizy tekstów o przeszłości oferują nam różne dyscypliny naukowe? Jak nauka inspiruje się medialnymi, kulturalnymi i społecznymi działaniami dotyczącymi przeszłości? Do twórczej refleksji zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin zainteresowanych tą tematyką. Szczególnie cenne będą dla nas wystąpienia dotyczące problematyki warsztatu pracy z przekazami o przeszłości.

Proponowane zagadnienia:

  • mediatyzacja pamięci,
  • historia mówiona i opowieści o przeszłości,
  • kreowanie obrazu przeszłości w mediach,
  • warsztat rejestrowania wspomnień,
  • archiwizowanie relacji pamięciowych,
  • analizowanie i przetwarzanie tekstów o przeszłości,
  • inspiracje medialne w badaniach nad pamięcią,
  • wpływ mediów na pamięć zbiorową,
  • metodologia badań nad pamięcią.

Informacje organizacyjne

Zgłoszenia uczestnictwa zawierające dane osobowe, stopień/tytuł naukowy, afiliację i tytuł referatu wraz z abstraktem (150–200 słów) należy przesłać do 8 listopada 2023 roku na adres etnobiblioteka0@gmail.com. W temacie wiadomości prosimy wpisać: KONFERENCJA 2023. Formularz zgłoszeniowyhttps://phavi.umcs.pl/at/attachments/2023/1019/160747-mf-2023-formularz....

Opłata konferencyjna wynosi 400,00 zł i obejmuje materiały konferencyjne, druk monografii, w której zgromadzone zostaną wygłoszone referaty, obiad w dniu konferencji oraz karnet na koncerty w czasie Festiwalu. Opłata nie dotyczy członków komitetu naukowego.

Nr konta bankowego zostanie przekazany po zakwalifikowaniu zgłoszenia.

Jeśli z powodów niezależnych od organizatorów, konferencja nie będzie mogła odbyć się stacjonarnie, zostanie zorganizowana w formie wideokonferencji moderowanej online.

Bez względu na formę obrady będą transmitowane na żywo na fanpage’u Mikołajek Folkowych.

 

Komitet naukowy:

prof. dr hab. Walenty Baluk (ISM UMCS, Lublin)

prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (IJiL UMCS, Lublin)

prof. dr hab. Aleksandra Niewiara (IJP UŚ, Katowice)

prof. dr Kristina Rutkowska (Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego, Wilno)

dr hab. Kacper Pobłocki, prof. UW (EUROREG UW, Warszawa)

dr hab. Marta Wójcicka, prof. UMCS (INoKSiM UMCS, Lublin)

dr hab. Violetta Wróblewska, prof. UMK (INoK UMK, Toruń)

dr hab. Mateusz Wyżga, prof. UKEN (IHiA UKEN, Kraków)

 

Patronat: Komisja Etnolingwistyczna przy Komitecie Językoznawstwa PAN, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – Oddział Lubelski

 

Komitet organizacyjny:

dr hab. Joanna Szadura, prof. UMCS (IJiL UMCS)

dr Agata Kusto (INoK UMCS)

dr Damian Gocół (IJiL UMCS)

dr Beata Maksymiuk-Pacek (INoK UMCS) – sekretarz konferencji

 

Organizatorzy: Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UMCS, Instytut Nauk o Kulturze UMCS, Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS, Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne, Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS „Chatka Żaka”, „Pismo Folkowe” oraz Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego