Make rogal, not war! Święty Marcin w „Etnogadkach”

 „Etnogadki, opowiastki o dawnych obrzędach i zwyczajach” to nietypowa książka, którą stworzyła trójka autorów – Monika Michaluk, Michał Stachowiak i etnograf – Witold Przewoźny. Historia jest adresowana do przedstawicieli trzech generacji - dzieci, dziadków i rodziców. „Etnogadki” powstały głównie po to aby pomóc czytelnikom w różnym wieku dzielić się wiedzą i pokoleniowymi doświadczeniami. Książka odsyła do źródeł naszej tradycji i dawnych zwyczajów, a główną osią opowieści jest motyw tajemniczego zegara, inspirowanego formą kalendarza słowiańskiego. Motyw ten służy jako narzędzie odzwierciedlające rytm natury i prezentujące styl życia ludzi jaki dawniej z niego wynikał. „Etnogadki” to także pełna symboli i magii opowieść o świecie, w którym nie było komputerów, a szczególnie…Facebooka. Dawniej gdy nasi przodkowie chcieli dowiedzieć się co słychać na świecie, nie zaglądali do Internetu. Często przyjmowali gości i siadali z nimi wokół kuchennego piecyka. Czasem byli to strudzeni wędrowcy, którzy podczas długich, jesiennych wieczorów chętnie opowiadali o swoich rodzinnych stronach. W „Etnogadkach” jednym z takich gości okazał się kupiec poznański, który zabłądził w lesie – i to w dniu Św. Marcina! W podzięce obdarował mieszkańców etnogadkowej wioski rogalami, które już 11 listopada staną się najważniejszym przysmakiem w całej Wielkopolsce. Tradycja obdarowywania się słodkimi rogalami przetrwała w tym regionie aż do dziś. Co roku w dniu Świętego Marcina poznaniacy - w geście przyjaźni i wymiany - świętują na ulicy. Jedzą, piją i radują się, że hej! Więcej na www.albus.poznan.pl i na https://www.facebook.com/StrzechaDesign/

Dział: