Historia mówiona: geneza, rozwój, koncepcje

W Wydawnictwie UMCS ukazała się monografia dra Damiana Gocoła (Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UMCS) Historia mówiona: geneza, rozwój, koncepcje.

„Książka Damiana Gocoła […] to znakomity przewodnik po nurtach badań poświęconych historii mówionej. Autor z naukową precyzją i popularyzatorską swadą rekonstruuje kolejne etapy kształtowania się tej specyficznej dyscypliny znajdującej się na pograniczu historii, archiwistyki, socjologii, folklorystyki, memorologii humanistycznej a zajmującej się gromadzeniem i badaniem danych na temat przeszłości pozyskiwanych za pomocą nagrywania wypowiedzi osób, które opowiadają o swoim życiu. […] Porządek opisu rozwoju praktyki i teorii historii mówionej wyznacza w książce autorska periodyzacja, dzięki której chronologicznie obserwujemy kolejne etapy działalności i przedmiotu zainteresowania badaczy tekstów mówionych.

Przedstawione w książce wieloaspektowe i wielowątkowe omówienie dziejów historii mówionej jest wartościowe nie tylko ze względu na swój wymiar sprawozdawczy. Dla wielu współczesnych działań naukowych i społecznych może stać się wartościową inspiracją” (prof. dr hab. Aleksandra Niewiara, Uniwersytet Śląski).

Publikację patronatem objęły: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – Oddział w Lublinie, Radio Lublin i „Pismo Folkowe”.

Książkę można nabyć na stronie wydawnictwa i w wybranych księgarniach: https://wydawnictwo.umcs.eu/produkt/5561/historia-mowiona--geneza-rozwoj-koncepcje

Na stronie Radiowego Centrum Kultury Ludowej dostępny jest podcast na temat publikacji: https://www.polskieradio.pl/8/404/Artykul/3230418,historia-mowiona-okiem...

Dział: