Zrealizowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego jako jedna z trzech lubelskich instytucji otrzymała w lipcu tego roku grant z Programu Operacyjnego "Rozwój infrastruktury kultury i szkół artystycznych" ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Realizacja projektu "Wyposażenie Stowarzyszenia Animatorów Ruchu Folkowego" została zakończona w listopadzie. Dzięki tej dotacji Stowarzyszenie, korzystające do tej pory z prywatnych zasobów swoich członków lub pożyczające sprzęt od zaprzyjaźnionych organizacji, zyskało potrzebne do pracy wyposażenie. Zakupiono między innymi: komputer, skaner, drukarkę, dyktafony, kamerę, projektor multimedialny, ekran, zestaw nagłaśniający. Nowe urządzenia były już wykorzystywane w grudniu w czasie XVII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej "Mikołajki Folkowe" - dzięki nim realizowano transmisję internetową z festiwalu, działał też klub filmowy. Wyposażenie biura z pewnością przyczyni się także do sprawniejszej realizacji innych projektów SARF-u, między innymi do tworzenia Pisma Folkowego "Gadki z Chatki".

Skrót artykułu: 

Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego jako jedna z trzech lubelskich instytucji otrzymała w lipcu tego roku grant z Programu Operacyjnego "Rozwój infrastruktury kultury i szkół artystycznych" ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Realizacja projektu "Wyposażenie Stowarzyszenia Animatorów Ruchu Folkowego" została zakończona w listopadzie.

Dodaj komentarz!