Spotkanie z cyklu „Mistrzowie” - Olga Pawluczuk

27 lutego 2013 r. w Galerii Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża" odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "Mistrzowie". Istotą cyklu jest prezentacja sylwetek "wybitnych osobowości artystycznych muzyki tradycyjnej". Tym razem spotkanie poświęcone było wyjątkowej śpiewaczce z Łukowisk - Oldze Pawluczuk (1911-1994). Dlaczego była to postać niezwykła, przekonali się wszyscy, którzy licznie przybyli do lubelskich "Rozdroży". Olga Pawluczuk była śpiewaczką ludową obdarzoną pięknym głosem, silnym i charyzmatycznym, tajemniczym i magicznym. W wykonywanych pieśniach, wśród których wyjątkowe miejsce zajmowały romanse, opowiadała wszystko to, czego doświadczyła w swym niełatwym życiu. Podczas spotkania, o losach Olgi i Jej bliskich opowiadał Dominik Zimny, badacz biografii artystki. Swoimi wspomnieniami o śpiewaczce podzielił się również Jan Bernad i Monika Mamińska-Domagalska, prowadząca spotkanie. Osoby, które poznały Olgę Pawluczuk, wspominały Jej niezwykłą osobowość, niczym magnes przyciągającą ich do Łukowisk. W latach '70. trafili tu członkowie Teatru "Gardzienice", których ze śpiewaczką połączyła nie tylko relacja mistrz i uczeń, ale także przyjaźń. Spotkaniu w "Rozdrożach" towarzyszyła wystawa archiwalnych zdjęć Ośrodka "Gardzienice" z wypraw do Łukowisk, a także prezentacja archiwalnych nagrań, na których utrwalono śpiew Olgi. Muzyczną oprawę spotkania stanowiły interpretacje romansów wykonywanych przez śpiewaczkę z Łukowisk. Przy akompaniamencie gitary (Maciej Wieżyński) oraz kontrabasu (Krzysztof Kukawski) pieśni wykonały Joanna Belzyt, Gabriela Jaskuła, Ewelina Jędrasik, Dorota Łukasik, Olga Kozieł oraz grupa wokalna kierowana przez Monikę Mamińską-Domagalską. Głos Olgi Pawluczuk i pieśni z Jej repertuaru niektórym przypomniały, a niektórym pozwoliły poznać tę wybitna śpiewaczkę, świadomą swego ogromnego talentu, oraz charyzmatyczną osobowość, która swoją otwartością na otaczający świat urzekała każdego, komu dane było Ją spotkać.

Skrót artykułu: 

27 lutego 2013 r. w Galerii Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża" odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "Mistrzowie". Istotą cyklu jest prezentacja sylwetek "wybitnych osobowości artystycznych muzyki tradycyjnej". Tym razem spotkanie poświęcone było wyjątkowej śpiewaczce z Łukowisk - Oldze Pawluczuk (1911-1994).

Dział: 

Dodaj komentarz!