Nowości książkowe

Muzyka Skalnego Podhala
Krzysztof Trebunia-Tutka

Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Warszawa 2021

Publikacja obejmuje trzy części i poświęcona jest nauce gry muzyki góralskiej na instrumentach charakterystycznych dla składu tradycyjnej kapeli góralskiej (prym, sekund I, sekund II, basy). W części pierwszej autor wprowadza zagadnienia teoretyczne, charakteryzujące muzykę regionu podhalańskiego, szczegółowo omawia zagadnienia repertuarowe oraz przywołuje nazwiska wybitnych instrumentalistów, takich jak m.in. Bartłomiej Obrochta „Bartuś”, Bronisława Dziadoń-Konieczna „Dziadońka” czy Bolesław Karpiel-Bułecka i Władysław Trebunia-Tutka; którzy mieli bezpośredni wpływ na jej ostateczny kształt. Część druga poświęcona jest zapisowi palcowemu, który pozwala na stopniowanie trudności w nauce gry. Dzięki niemu może ją rozpocząć każdy. W części trzeciej natomiast zawarto zapis nutowy, przeznaczony dla osób zaawansowanych. Podręcznik stanowi kompendium wiedzy na temat nauki gry na instrumentach góralskich, jest przeznaczony dla uczniów na każdym poziomie. Można z niego zarówno nauczyć się grać od podstaw muzykę góralską, jak i rozwinąć swoje umiejętności gry, a także poszerzyć wiedzę teoretyczną. Dodatkową pomoc w nauce stanowią dedykowane tej publikacji nagrania, do bezpłatnego pobrania dla wszystkich użytkowników podręcznika.

 

Chamstwo
Kacper Pobłocki

Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2021

„Hasłem naszym mizeria, okryciem nędza, napojem łzy”. Myśląc o historii niewolnictwa, niejednokrotnie nie pamiętamy o historii polskich chłopów i chłopek. Ale jak inaczej nazwać ich darmową pracę pod ciągłą groźbą kary cielesnej? Jedynie dzięki dokładnemu przyjrzeniu się tej przemilczanej historii możemy zrozumieć istotę strategii przetrwania w systemie pańszczyzny. Dopiero wtedy możemy również dostrzec nić łączącą niewolniczą pracę na polskim dworze ze służebną formą naszych współczesnych form zatrudnienia. Bo to nie rewolucja przemysłowa, tylko folwarczny przemysł okrucieństwa stanowił prolog do współczesności.
Kacper Pobłocki (ur. 1980) jest doktorem habilitowanym nauk humanistycznych, antropologiem społecznym i historycznym, wykładowcą w interdyscyplinarnym Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Pobłocki w błyskotliwym i erudycyjnym Chamstwie rzuca nowe światło na zmitologizowaną opowieść o czasach Rzeczypospolitej szlacheckiej. Nie boi się stawiać trudnych pytań dotyczących chłopskiego niewolnictwa, obrazowo ukazuje krwawą przemoc panów i odważnie kreśli historię polskiego patriarchatu, dowodząc, że w tym splocie klasowych podziałów, okrucieństwa i wyzysku zaklęta jest nasza „ojczyzna pańszczyzna”.

 

Kaszubskie dziedzictwo kulturowe. Ochrona – trwanie – rozwój
Ewa Kocój, Cezary Obracht-Prondzyński, Katarzyna Barańska, Mirosław Kuklik (red.)

Wydawnictwo UJ, Kraków 2021

„Monografia […] przekrojowo ukazuje najważniejsze elementy regionalnego dziedzictwa kulturowego, z uwzględnieniem aspektu jego trwałości i zmiany. Zebrane w tomie prace, w większości oparte na badaniach terenowych, to pogłębione, wieloaspektowe, wyczerpujące studia dotyczące wybranych elementów tego dziedzictwa, takich jak język, literatura, muzyka, folklor, obrzędy, zwyczaje, pomniki pamięci. Całość jest przemyślana, spójna kompozycyjnie i metodologicznie, a omawiane zjawiska przedstawiono przystępnie, dzięki czemu nawet czytelnicy niezwiązani z Kaszubami czy nieoswojeni z językiem naukowym nie będą mieli problemu z odbiorem publikacji. […] Autorzy tekstów w sposób rzetelny, wieloaspektowy i interdyscyplinarny prezentują dziedzictwo kulturowe jednego z piękniejszych i bardziej interesujących polskich regionów […]. Monografia z pewnością wypełni lukę na rynku wydawniczym, gdyż nie ma na nim tak bogatej i różnorodnej tematycznie publikacji uwzględniającej najnowsze wyniki badań terenowych i naukowych dotyczących Kaszub” – z recenzji dr hab. Violetty Wróblewskiej, prof. UMK.
Jest to książka wydana w ramach serii „Studia nad dziedzictwem i pamięcią kulturową”, która prezentuje nowe polskie i zagraniczne badania nad dziedzictwem i pamięcią kulturową oraz współczesne dyskusje dotyczące metod i teorii dotyczących tej problematyki.

 

Sugerowane cytowanie: Nowości książkowe, "Pismo Folkowe" 2021, nr 154 (3), s. 41.

Skrót artykułu: 

Krzysztof Trebunia-Tutka, Muzyka Skalnego Podhala; Kacper Pobłocki, ChamstwoKaszubskie dziedzictwo kulturowe. Ochrona – trwanie – rozwój, Ewa Kocój, Cezary Obracht-Prondzyński, Katarzyna Barańska, Mirosław Kuklik (red.)

Dodaj komentarz!