Kultura, tradycja i pasja

Fot. z arch. P. Kuli

W dniu 6 stycznia 2021 roku odbył się Przegląd Widowisk Kolędniczych w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej. Organizatorami wydarzenia byli Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej oraz Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie. W przeglądzie uczestniczyło siedem zespołów, prezentujących różne obrzędy kolędnicze, m.in. „herody”, „szczodraki” czy „kolędowanie z gwiazdą”. Jednym z uczestników była Grupa Kolędnicza „Ludowa Szopka z Lalkami” z Lublina.
Powstała w Lublinie w 2014 roku, jej założycielem, kierownikiem i liderem jest pochodzący z Dobczyc Piotr Kula – wieloletni działacz kultury, propagator amatorskiego ruchu artystycznego, członek Kapeli Podwórkowej „Werdebusy Dobczyckie”, a także student piątego roku muzykologii KUL. Do grupy należą także: Kateryna Murawska (śpiew, akordeon, tamburyn), Justyna Krempla (śpiew), Agata Płowaś (śpiew), Łukasz Szachnowski (śpiew), Mateusz Ciseł (akordeon, tamburyn), Łukasz Kozik (saksofon) i Sebastian Wojtaszek (śpiew). Przez lata działało w niej bardzo wielu studentów, a także członków grupy wokalno-instrumentalnej Lubelskie Babie Lato. „Dziś nie sposób wymienić wszystkich, ale nazwiska tych osób są zapisane na kartach kroniki, którą prowadzę” – mówi lider.
Formacja prezentuje autentyczny folklor kolędniczy Ziemi Dobczyckiej (woj. małopolskie, pow. myślenicki). W swoim repertuarze ma wiele kolęd i pastorałek, a także dwa obrzędowe widowiska kolędnicze – „Szopka z lalkami” i „Szopka z Żydem”. W siedmioletniej działalności grupa dała wiele koncertów na terenie województwa lubelskiego, m.in. w Lublinie, Bełżycach, Rejowcu, Jakubowicach Konińskich. Formacja od początku swojego istnienia była uczestnikiem Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów i Grup Kolędniczych w lubelskim Domu Kultury LSM, organizowanego przez Stowarzyszenie „Nasz Piast”, podczas którego zdobyła dwa wyróżnienia i dwa drugie miejsca. Została wyróżniona Pucharem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jana Krzysztofa Ardanowskiego podczas IX i X Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów i Grup Kolędniczych w Lublinie. W 2018 roku uczestniczyła również w 50. Jubileuszowych Puławskich Ogólnopolskich Spotkaniach Lalkarzy. Warto zaznaczyć, że podczas tegorocznego Przeglądu Widowisk Kolędniczych zdobyła Nagrodę Publiczności, uzyskując 99 147 głosów, jak również wyróżnienie i nagrodę finansową.
Formacja z powodzeniem promuje miasto Lublin, wkładając wiele wysiłku w to, co robi, a jednocześnie dobrze służąc małej i dużej ojczyźnie. „Najbardziej cieszy mnie to, że pomimo różnych trudności, tj. braku stałego miejsca na próby czy złej sytuacji materialnej zespołu, mogę poszczycić się tym, że on cały czas w okresie Bożego Narodzenia działa. Najważniejsze jest to, że mam z kim współpracować, ponieważ zarażam swoją pasją koleżanki i kolegów, którzy wraz ze mną pasjonują się folklorem. Nie brak nam serdecznych i przychylnych osób, które nam kibicują, jak choćby Prezes Stowarzyszenia »Nasz Piast« – pan Czesław Warda, pan Ryszard Celegrat, który w tym roku udostępnił nam lokal na próby, pani Teresa Czępińska i pani Łucja Łata, które pomagają nam podczas naszych występów” – wyjaśnia Piotr Kula, w którego prywatnym mieszkaniu mieści się siedziba lubelskiej grupy kolędniczej. Dzięki działalności tej grupy dziś można jeszcze zobaczyć ginącą już tradycję kolędowania i rodzimego folkloru.

Agnieszka Matecka-Skrzypek, Piotr Kula

Sugerowane cytowanie: A. Matecka-Skrzypek, P. Kula, Kultura, tradycja i pasja, "Pismo Folkowe" 2021, nr 152-153 (1-2), s. 39.

Skrót artykułu: 

W dniu 6 stycznia 2021 roku odbył się Przegląd Widowisk Kolędniczych w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej. Organizatorami wydarzenia byli Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej oraz Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie. W przeglądzie uczestniczyło siedem zespołów, prezentujących różne obrzędy kolędnicze, m.in. „herody”, „szczodraki” czy „kolędowanie z gwiazdą”.

Fot. z arch. P. Kuli

Dział: 

Dodaj komentarz!