Kazimierskie Baszty

W dniach 22 - 23 czerwca 2007 roku odbył się XLI Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Jak podają organizatorzy: Celem festiwalu jest przegląd, ochrona i dokumentacja tradycji autentycznego repertuaru, stylu muzykowania i śpiewu ludowego a także popularyzacja tych tradycji w społeczeństwie. Festiwal ma charakter konkursu. W festiwalu uczestniczyło: 16 Kapel, 27 Zespołów śpiewaczych, 16 Instrumentalistów, 18 Solistów Śpiewaków, oraz 25 grup wykonawców w konkursie "Duży - Mały" (łącznie około 800 artystów ludowych z 12 województw). Z panią Janiną Biegalską, dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, głównego organizatora Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu rozmawiała Małgorzata Kacprzak.

Pani Dyrektor, jak pani ocenia poziom tegorocznego festiwalu. Czy zgadza się pani z jury, że młodzi ludzie nie przywiązują należytej wagi do czystości, do brzmienia, mnożą instrumenty...
Opinię jury odczytywałabym raczej jako dbałość komisji artystycznej o poziom wykonawczy - także młodzieży - był jak najwyższy i jak najlepszy. Bo czym jest właściwy przekaz kulturowy? Tym, żeby wydobyć od najstarszych wykonawców, zarówno instrumentalistów jak i wokalistów, muzykę, melodię, sposób wykonania, gwarę. Aby ten przekaz był najwierniejszy, trzeba poszanowania dla podstawowych zasad muzycznych, wykonawczych, czyli musi być czyste, staranne wykonane.

Tego byśmy oczekiwali od każdego wykonawcy. Chodzi także o to, że jeżeli utwór źle wykonamy, on źle zostanie zapamiętany i wadliwie przeniesiony w przyszłość. Błędna interpretacja będzie powielana.


Pani dyrektor, jakie jest zainteresowanie samych artystów ludowych tego typu konkursami i jaką festiwal ma publiczność?
Na szczęście dostrzegamy, że minął kryzys zainteresowania polską twórczością ludową i własną twórczością. Świadczy o tym duża ilość młodzieży, uczestniczącej w festiwalu. Podsłuchują, podpatrują, oceniają po swojemu, czasami czerpią jak ze źródeł. Później niech młode pokolenie przetwarza, niech bierze z tego folkloru tyle, ile chce wziąć, ale z naszego - polskiego. Są specjalne szkoły, na przykład dudziarzy z Wielkopolski czy Górali. Chodzi o inspirację, ale i przekaz w czystej postaci.

Czego pani dyrektor życzy kazimierskim artystom?
Przede wszystkim zdrowia, bo część uczestników to są osoby w wieku siedemdziesięciu, osiemdziesięciu lat. Więc zdrowia i radości z muzykowania. Muzyka ludowa, dzięki ich wieloletniej pracy, nie ginie a jest nią komu przekazywać!

Dziękuję za rozmowę.

Przyznano "Baszty" - nagrody główne, oraz miejsca i wyróżnienia.
Kategoria kapel: Kapela Trzcinicoki z Trzcinicy, woj. podkarpackie
Kategoria Zespołów śpiewaczych: Zespół Jarzębina z Kocudzy, woj. lubelskie
Kategorii solistów instrumentalistów: Eugeniusz Rebździa, skrzypek z Łaznowa, woj. łódzkie
Kategoria solistów śpiewaków: Stanisław Fijałkowski z Chrzanowa, woj. lubelskie

W konkursie "Duży - Mały" nagrody otrzymują:
Instrumentaliści: Andrzej Sowa z Zespołem Młoda Harta z Harty, woj. podkarpackie; Grzegorz Herman z uczniami z Leszna, woj. wielkopolskie; Leonard Śliwa z uczniami ze Zbąszynia, woj. wielkopolskie.
Śpiewacy: Aniela Fiust z uczennicami z Białego Dunajca, woj. małopolskie; Janina Adamczyk z uczennicami z Dębiny, woj. łódzkie; Jadwiga Sikorska z Dziecięcym Zespołem z Filipowa, woj. podlaskie; Anna Lassak z uczennicami z Krakowa, woj. małopolskie; Halina Parzych z uczennicami z Lelisa, woj. mazowieckie; Małgorzata Potocka z Młodzieżowym Zespołem Śpiewaczym Gościszowianki z Gościszowa, woj. dolnośląskie; Irena Lewczuk z Moniką Tarasiuk z Żelizny, woj. lubelskie; Stanisław Zyśk z Grupą Śpiewaczą Chłopców z Czarni, woj. mazowieckie.
Skrót artykułu: 

W dniach 22 - 23 czerwca 2007 roku odbył się XLI Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Jak podają organizatorzy: Celem festiwalu jest przegląd, ochrona i dokumentacja tradycji autentycznego repertuaru, stylu muzykowania i śpiewu ludowego a także popularyzacja tych tradycji w społeczeństwie. Festiwal ma charakter konkursu. W festiwalu uczestniczyło: 16 Kapel, 27 Zespołów śpiewaczych, 16 Instrumentalistów, 18 Solistów Śpiewaków, oraz 25 grup wykonawców w konkursie "Duży - Mały" (łącznie około 800 artystów ludowych z 12 województw). Z panią Janiną Biegalską, dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, głównego organizatora Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu rozmawiała Małgorzata Kacprzak.

Dział: 

Dodaj komentarz!