Etnicznie w Nowym Sączu

W ramach XXVI Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej, trwającego od 28 czerwca do 4 lipca, dzień 1 lipca, zwany nowosądeckim, poświęcony był muzyce etnicznej. Miały wówczas miejsce dwa koncerty w sali plenarnej nowosądeckiego ratusza. Pierwszym z nich był występ Marii Pomianowskiej i towarzyszy z programem „Suita jedwabnego szlaku”, prezentujący repertuar pochodzący z płyty o tym samym tytule. Zasadniczy prąd tego koncertu biegł od Polski w kierunku Chin (przez między innymi Persję i Indie). Nie było tu jednak utworów jednoznacznie należących do jednej kultury, bo na przykład otwierający taniec polski (Chorea Polonica), anonimowego kompozytora, przesycony był motywami orientalnymi. Dominował więc synkretyczny folk – interesujący i bardzo dobrze wykonany. Muzyka przeplatana była wykładem o euroazjatyckich instrumentach smyczkowych, ciekawym, lecz zakłócającym nieco płynność koncertu. Nie można jednak było na to zbytnio narzekać, bo wykładu było akurat tyle, żeby nie nużył, a muzyka dominowała.

Drugi koncert był zdecydowanie spójniejszy. Mariusz Koluch z zespołem zaprezentował „Muzykę dawnej Armenii”. Nie tylko zresztą muzykę, gdyż rozpoczął od recytacji fragmentów staroarmeńskiego eposu „Dawid z Sasunu”. Zasadnicza, muzyczna, część koncertu koncentrowała się wokół dwóch postaci. Pierwszą z nich stanowił wardapet Komitas (w świecie Sogomon Sogomonian 1869--1935), ormiański duchowny, etnolog i kompozytor. Dla Armenii był on mniej więcej tym, kim Oskar Kolberg dla Polski. Z jego zbiorów pochodziła większość wykonanych w ramach koncertu pieśni. Druga postacią był XVIII-wieczny poeta Sayat Nova, jego zabrzmiały dwa utwory. Koncert zamknęła religijna pieśń „Orhnjal e Astwac”. Repertuar zawierał wiec zarówno muzykę etniczną, jak i dawną. Wykonanie wszystkich utworów charakteryzowało się pewnym ascetyzmem (instrument smyczkowy, bęben lub tamburyn, śpiew) typowym zresztą dla ormiańskiej tradycyjnej muzyki świeckiej, która w tym koncercie przeważała.

Trzeba przyznać, że dla festiwalu muzyki dawnej dobór repertuaru etnicznego obu nowosądeckich koncertów był trafny.

Skrót artykułu: 

W ramach XXVI Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej, trwającego od 28 czerwca do 4 lipca, dzień 1 lipca, zwany nowosądeckim, poświęcony był muzyce etnicznej.

Dział: 

Dodaj komentarz!