Cyrk przez wieki

Pełna wersja artykułu znajduje się w papierowym wydaniu Pisma Folkowego. Zapytaj o numery archiwalne lub pobierz (jeśli jest dostępny) plik PDF z numerem pisma. Tymczasem zapraszamy do zapoznania się ze skrótem artykułu.

Możesz również przeczytać inne artykuły tego autora (jeśli dostępne - kliknij w nazwisko poniżej) lub zapoznać się z innymi artykułami z tego działu (jeśli dostępne - kliknij w nazwę działu poniżej),

Skrót artykułu: 

Powszechnie wiadomo, że pierwszą sztuką świata była sztuka mięsa. Sztuka cyrkowa jest niemal równa jej wiekiem, a początki kuglarstwa giną w mrokach historii. Cyrk przechodził w ciągu wieków różne koleje losu. Obecnie trwa „era nowego cyrku”.

Dodaj komentarz!