Wystawa

Tej jesieni galeria Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku rozbrzmi dźwiękami oberka, rheinländera i polki – miłośników tańca i folkloru zapraszamy na wystawę „Raz na ludowo. Od folkloru tanecznego do folku”. Ostrzegamy: na tej imprezie nie ma podpierania ścian!

„Lepiej tańczyć na nutę swojską, tę z Kolberga, tę czysto polską” – śpiewali w piosence „Raz na ludowo” z 1963 roku Katarzyna Bovery i Tadeusz Woźniakowski, później również Bohdan Łazuka w duecie z Barbarą Rylską. Melodia utworu przebiega płynnie od krakowiaka do twista, by zakończyć znów krakowiakiem. Są lata sześćdziesiąte, w Polsce kwitnie ruch folklorystyczny, więc przetwarzanie wątków charakterystycznych dla kultury ludowej i wynoszenie jej na piedestały jest w tym czasie na porządku dziennym. Stąd fraza „raz na ludowo” umieszczona w tytule tego projektu jako sugestia, iż będzie on dotyczył transformacji na polu tańca tradycyjnego.

Ekspozycja przeprowadzi widza od początków ruchu folklorystycznego aż do współczesności. Dwutorowa narracja wystawy umożliwi spojrzenie na temat z różnych perspektyw – szeroko, ogólnokrajowo (pomogą w tym makiety przedstawiające tańce o funkcji obrzędowej, filmy, liczne nagrania audio i zdjęcia), ale i wężej, regionalnie – zaprezentowane zostaną stroje wykorzystywane przez zespoły folklorystyczne z terenu Pomorza (kaszubski, kociewski, powiślański i borowiacki), a także instrumenty ludowe z prawie niespotykanym już w użyciu rzępielem na czele.

Wierzymy, że wystawa pozwoli wskazać kierunki, w jakich podążało na przestrzeni lat zjawisko tańca wykonywanego przez mieszkańców polskich wsi, ale przede wszystkim, że skłoni do refleksji nad rolą tańca tradycyjnego we współczesnym świecie.

Więcej informacji: 
https://www.facebook.com/events/600916837270818/

https://www.nck.org.pl/pl/wydarzenie/4829/raz-na-ludowo-od-folkloru-tane...

_
„Raz na ludowo. Od folkloru tanecznego do folku”
9 października – 10 listopada 2020
Galeria Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku

Koordynatorka projektu i kuratorka wystawy: Agnieszka A. Domańska
Aranżacja: Katarzyna Zawistowska Ka Zet
Wykonanie elementów scenograficznych wystawy: CZAPLA dekor
Opracowanie graficzne wystawy i materiałów promocyjnych: Anna Iliszko
Opracowanie graficzne, skład katalogu: Tatar Anja
Redakcja językowa, korekta: Karolina Cierzan
Realizacja filmów, wykonanie zdjęć eksponatów do katalogu: Ania Do
Promocja, strona internetowa projektu: Marta Korga, Radek Jachimowicz

Organizator:
Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna 2020