Wieś lubelska w fotografiach końca XIX – 1 połowy XX wieku

Muzeum Zamojskie w Zamościu

zaprasza

na I Sympozjum Muzealne

„Wieś lubelska w fotografiach

końca XIX – 1 połowy XX wieku”

Sympozjum realizowane jest w ramach projektu MKiDN „Kultura ludowa i tradycyjna”

PROGRAM SYMPOZJUM:

8 września 2017

Muzeum Zamojskie, ul. Ormiańska 30  

9.00-10.00 – Rejestracja uczestników

10.00-10.15 – Rozpoczęcie obrad, wprowadzenie
                       w problematykę spotkania

10.15-12.00 – Wystąpienia uczestników Sympozjum

12.00-12.30 – Przerwa kawowa

12.30-14.00 – Wystąpienia uczestników Sympozjum

14.00-15.00 – Obiad

15.00-17.00 – Wystąpienia uczestników Sympozjum

17.00-18.00 – Dyskusja i podsumowanie Sympozjum

9 września 2017

Objazd naukowy:
Szlakiem drewnianego budownictwa sakralnego

9.00 – Wyjazd z Zamościa – parking przy Rynku Solnym
W programie: zwiedzanie cerkwi drewnianych w Gorajcu,
Chotylubie, Nowym Bruśnie, Radrużu, Woli Wielkiej
oraz kościoła drewnianego w Tomaszowie Lubelskim

14.00 – Obiad w Horyńcu

17.00 – Powrót do Zamościa

 Podczas Sympozjum zaprezentowane zostaną kolekcje fotografii o tematyce etnograficznej, m.in. ze zbiorów:  
Muzeum Lubelskiego w Lublinie, Muzeum w Łukowie, Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, Muzeum im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie,  Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza
w Chełmie,  Muzeum Zamojskiego w Zamościu, Muzeum Fotografii
w Zamościu, Instytutu Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Archiwum Państwowego w Zamościu, Biblioteki Publicznej Gminy Nielisz, Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowej.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

http://muzeum-zamojskie.pl/11492