Quo vadis Lingua? 2017

Koło Socjolingwistów Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW zaprasza na 14. edycję konferencji studencko-doktoranckiej Quo vadis Lingua?
27 maja do sali 01.082 budynku ILS przy ul. Dobrej 55. Do zakresu tematycznego sesji należy socjolingwistyka, etnolingwistyka, semiotyka, lingwistyka antropologiczna, analiza dyskursu, językoznawstwo kontrastywne, translatoryka, językoznawstwo korpusowe. Planujemy szczególnie zainteresować się magią językową. Zachęcamy do zgłaszania uczestnictwa aktywnego przez wysłanie abstraktu na 200-300 słów i swoich danych (imię, nazwisko, afiliacja, adres e-mail) na adres socjolingwisci.ils@uw.edu.pl
oraz do udziału w roli słuchacza. Na zgłoszenia czekamy do 15 kwietnia. Sesja ma charakter otwarty, a udział w niej jest bezpłatny. Link do wydarzenia na facebooku: https://www.facebook.com/events/1214902141955072/. Zapraszamy! Koło Naukowe Socjolingwistów ILS UW

Tegoroczną edycję patronatem objęło Pismo Folkowe.