Projekt Dzieciństwo

Projekt „Dzieciństwo” realizowany w 2021 roku w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, to debaty i warsztaty związane z tematem dzieciństwa w perspektywie historycznej i współczesnej, a także katalog, którego celem jest zaprezentowanie zbiorów PME – muzealiów i archiwaliów związanych z tematem dzieciństwa z terenu całej Polski.

Katalog dotyczyć będzie szerokiego obszaru tematycznego, który określić można mianem „etnografii dzieciństwa”. Zagadnienie to jest szczególnie ciekawe, gdyż w wyniku przemian społeczno-kulturowych zmieniła się pozycja dziecka, zarówno w obszarze społecznym, jak i rodzinnym. Zmiana statusu dziecka i stosunkowo krótki czas, w jakim się ona dokonała jest przedmiotem zainteresowania przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych - psychologów, socjologów, pedagogów, etnologów i antropologów kultury. Coraz częściej staje się też tematem debaty społecznej.

Przedstawienie zebranych w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci zabytków tradycyjnej kultury, wyjątkowo dobitnie obrazuje tę przemianę i wynikającą z niej redefinicję dzieciństwa. Zaprezentowane w katalogu przedmioty i fotografie uzmysłowią współczesnemu odbiorcy skalę tej zmiany.

Publikacja jest odpowiedzią na potrzebę spopularyzowania i utrwalenia wiedzy o funkcjonowaniu dziecka w polskiej kulturze tradycyjnej poprzez udokumentowanie i skatalogowanie dziedzictwa materialnego - XIX I XX-wiecznych zabytków pochodzących z różnych regionów Polski. Jest to pierwsze wydawnictwo, które w taki sposób prezentuje zbiory muzealne.” – tłumaczy Agnieszka Grabowska, autorka projektu, kustoszka w PME. Katalog zostanie wydany jesienią tego roku.

W przyszłym roku planujemy zorganizować wystawę poświęconą tematyce dzieciństwa, która będzie kontynuacją tegorocznych prac i działań. Wystawa powstałaby w oparciu o zaprezentowane w katalogu zbiory PME uzupełnione obiektami z innych muzeów. Podobnie jak katalog, wystawa będzie się koncentrować na przemianach jakie zaszły i zachodzą w sferze dzieciństwa.

Więcej o projekcie: https://ethnomuseum.pl/projekty/dziecinstwo-2/

Projekt „Dzieciństwo” dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego oraz środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Patroni medialni projektu: CzasDzieci.pl, Ładne Bebe, Magazyn Dzieci, MiastoDzieci.pl, Pismo Folkowe, MuzeOn