Pieśni kujawskie

Pieśni kujawskie – chóralne muzykowanie

Projekt „Pieśni kujawskie – chóralne muzykowanie” to cykl 10 pieśni z regionu kujawskiego zaczerpniętych z monografii Oskara Kolberga, które dotychczas nie zostały zaaranżowane i opracowane na zespoły wokalne. W projekcie występują chóry z województwa kujawsko-pomorskiego – Chór Akademicki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Chór Akademicki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Internetowa publikacja każdej z pieśni w postaci nagrania audiowizualnego, a także udostępnienia nut pozwala nie tylko na zapoznanie się z mniej znaną kujawską twórczością ludową, ale i na dalsze kultywowanie i wykonawstwo tychże pieśni poprzez chóry spoza regionu.

Wykorzystane pieśni kujawskie opracowane przez Piotra Becińskiego to: A którędyk? Czarna kura, Czegoś oczka zapłakała?, Jedzie Jasio od Torunia, Kiedy będzie słońce, Przyjechało trzech żołnierzy, Stanę ja się wodną rybeczką, Wianek, Wyjechałem na polecko, Złapałem rybkę.

Utwory te zostały opracowane na 2, 3, lub 4 głosowy chór mieszany/ żeński a cappella. Melodie i teksty są zgodne z pierwotnymi zapiskami Kolberga. Pochodzą z różnych miejscowości regionu kujawskiego (jak np. Inowrocław, Kowal, Lubień Kujawski etc.)

Nagrania audiowizualne dostępne są na kanale youtube @piesnikujawskie (https://www.youtube.com/channel/UCBfL-rnYDo6YHmLK9E8Y-gQ

Więcej informacji: https://www.facebook.com/people/Pie%C5%9Bni-Kujawskie-ch%C3%B3ralne-muzykowanie/100090747676419/

Nagrań dokonano w Auli Copernicanum UKW Bydgoszcz oraz w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” Aula UMK w Toruniu. 

Projekt zrealizowany w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

BIO:

Piotr Beciński - Członek Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków. Współpomysłodawca i autor aranżacji widowiska muzycznego "Nocny Patrol" 2021. Laureat i finalista konkursów kompozytorskich: Prix Annelie de Man 2018 (Amsterdam), Wyróżnienie w Przeglądzie Portfolio SeeSay 2018 (Warszawa), Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski Legnica Cantat 2016 i 2017, Ogólnopolski Konkurs im. Piotr Perkowskiego w Toruniu 2014. Absolwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy – kierunek Kompozycja i Teoria Muzyki (kompozycja w klasie prof. Hanny Kulenty- Majoor). Współpracował jako chórzysta i dyrygent z Chórami Akademickimi UMK w Toruniu oraz UKW w Bydgoszczy. Jako wykonawca i twórca występował w trakcie takich wydarzeń jak: II i III Festiwal Muzycznych Interpretacji KONSTELACJE (2016,2017), Uniwersyteckie Forum Dyrygentów – Konfrontacje Młodych Chórmistrzów (2016), VI i VII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej NOWA MUZYKA (2018, 2019). Obecnie doktorant (dyscyplina: sztuki muzyczne) w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.