Pieśń Naszych Korzeni

 

XXVI Festiwal Muzyki Dawnej"Pieśń Naszych Korzeni" odbędzie się w dniach 19-26 sierpnia 2018 roku. Tematem tegorocznej edycji będą MIRACULA-CUDA. Przy czym zajmowanie się nimi jako stricte średniowiecznym (do soboru trydenckiego) gatunkiem muzycznym i literackim, nie będzie główną osią programową, a stanowić będzie jedynie punkt wyjścia do nakreślenia szerszej panoramy.

W zachodnim kręgu kulturowym, opartym między innymi na kulturze łacińskiej, cuda związane są z Pismem Świętym oraz, w późniejszym okresie, z osobami świętych. Oba te źródła stanowiły ważne źródło inspiracji także dla twórczości muzycznej, w związku z czym wiele kompozycji opowiada właśnie o wydarzeniach cudownych. Dla człowieka dawnych epok cud stanowił normalny element rzeczywistości. Traktowano go nie w kategoriach opowiastki, czy legendy, a poważnie, o czym świadczą między innymi środki, jakie temu tematowi oddawano do dyspozycji, jak na przykład duże muzyczne oratoria. Współczesny świat jest jednak bardzo stechnokratyzowany, poddany doraźnemu pragmatyzmowi. Zagadnienie nadprzyrodzoności jest ignorowane, bądź banalizowane przez co gubią się istotne wątki antropologicznego dyskursu. Festiwal podejmie ten wątek próbując zastanowić się nad nadprzyrodzonością, supra-naturalnością, jako czymś wyczuwalnym przez dawne epoki, które potrafiły ujmować Miracula w odpowiednie formy artystyczne. Swoistym metapoziomem tegorocznej edycji z kolei będzie również ukazanie muzyki jako zjawiska w swej istocie cudownego. Od zarania dziejów (jeśli można mówić o dziejach muzyki, jako pewnej formalnej sztuki) muzyka sprawiała w słuchaczach wrażenie cudowności. Samo obcowanie z muzyką wprowadzało człowieka w świat w jakiś sposób wzięty w nawias, którego do końca nie dotyczą sprawy tego świata. Muzyka więc ma być tym, co nadaje ludzkiej egzystencji kolejny wymiar. Wielu zwracało uwagę na to, że muzyka jest środkiem pozwalającym oddać pewne subtelności i niuanse emocji, intelektu, ducha. Wraz z nami wątek Miracula podejmą m.in. Ensemble Peregrina, Micrologus, Schola Węgajty czy Pino de Vittorio.

Program:

Niedziela, 19 sierpnia, godz. 20.00

"Les Miracles de Nostre-Dame"

Francisco Orozco (Kolumbia)

Cykl pieśni benedyktyńskiego mnicha, poety i truwera Gautiera de Coincy (1177–1236) opowiadający o cudach Matki Bożej, w których starofrancuskie wiersze opatrzone zostały popularnymi w jego czasach melodiami. Utrzymane w duchu czci, ale i humoru opowieści są wyrazem czułego i pełnego miłości kultu maryjnego, którego propagatorem był św. Bernard z Clairvaux.

 

Poniedziałek, 20 sierpnia, godz. 20.00

"San Nicola di Bari"

Musica Florea (Czechy)

Utrzymane w niemal operowej konwencji barokowe oratorium Giovanniego Bononciniego (1670-1747), którego bohaterem jest św. Mikołaj Cudotwórca. Ukazuje moment duchowego przejścia młodego Mikołaja ku dojrzałości i świętości. Filozoficzno-religijnym rozważaniom towarzyszy cud nawrócenia jego przyjaciela o imieniu Clizio.

 

Wtorek, 21 sierpnia, godz. 20.00

"Oficjum trzech młodzianków w piecu ognistym"

Schola Węgajty (Polska-Serbia)

Dramatyzowane oficjum bizantyjskie zrekonstruowane na podstawie greckich rękopisów z XV-XVI wieku, celebrujące zaczerpniętą z biblijnej Księgi Daniela historię cudownego ocalenia wiernych swojemu Bogu judejskich młodzieńców – Ananiasza, Azariasza i Miszaela, wrzuconych do pieca za odmowę złożenia czci babilońskim bóstwom.

 

Środa, 22 sierpnia, godz. 20.00

"Miracula – średniowieczne pieśni liturgiczne poświęcone św. Mikołajowi"

Ensemble Peregrina (Szwajcaria)

Chorałowe sekwencje, hymny, responsoria, konduktusy oraz utwory instrumentalne poświęcone osobie św. Mikołaja – żyjącego w IV wieku cudotwórcy, patrona marynarzy, handlarzy, adwokatów, ofiar sądowej niesprawiedliwości, dzieci, podróżników i bezposażnych panien. Patrona – co istotne – jarosławskiego kościoła opackiego.

 

Czwartek, 23 sierpnia, godz. 20.00

"Una festa per il miracolo di san Gennaro"

Pino de Vittorio & Laboratorio '600 (Włochy)

Ułożony specjalnie na festiwalową okoliczność program „głosów z kościołów i miejskich placów XVII-wiecznego Królestwa Neapolu”. Centralną postacią jest tu św. January i cud przemiany jego krwi, oczekiwanej co roku przez cały Neapol. Obok utworów łacińskich, tańce i pieśni pochodzące z tradycji Kalabrii, Kampanii, Apulii, Sycylii – i oczywiście samego Neapolu.

 

Piątek, 24 sierpnia, godz. 20.00

"Como un romeu de frança"

Ensemble Micrologus (Włochy)

Cykl pieśni pochodzących ze zbioru „Cantigas de Santa Maria” króla Alfonsa X Mądrego (hiszpańska Galicja XIII wieku), w którym obok utworów pochwalnych (cantigas de loor) zebrano opowieści o cudach (cantigas de miragre) dokonanych za wstawiennictwem Najświętszej Panienki – tym razem dotyczących głównie pielgrzymów.

 

Sobota, 25 sierpnia, godz. 20.00

Mirakulanci - polscy śpiewacy i muzykanci ludowi oraz inni goście

Wieczór pieśni poświęconych Świętym Pańskim i cudownym wydarzeniom, jakie miały miejsce za ich przyczyną, pochodzących z ludowych tradycji różnych regionów dawnej Rzeczpospolitej.

 

Niedziela, 26 sierpnia, godz. 10.00

Uroczysta chorałowa msza święta na zakończenie festiwalu

www.festiwal.jaroslaw.pl

(Na zdjęciu: Schola Węgajty, fot. Michał Mach)