Pardes Festival

Pardes Festival | Spotkania z Kulturą Żydowską |6-10 września 2023|

Kazimierz Dolny / Parchatka / Zamość

| Bogactwo kultur | Pamięć unicestwionego świata | Historia i teraźniejszość |

Jedenasta edycja Pardes Festival to cykl interdyscyplinarnych spotkań upamiętniających dzieje i kulturę Żydów polskich i tragiczne wydarzenia II wojny światowej, które przyniosły Zagładę żydowskiego świata sprzed 1939 r. Pamięć o bolesnej historii i nieistniejącym żydowskim świecie, o bogatej tradycji żydowskiej i wielowiekowym współistnieniu kultur to główne wątki festiwalowe.

Spotkania festiwalowe odbywają się tego roku w trzech lokalizacjach – zgodnie z koncepcją festiwalu wędrującego. Organizatorzy, Fundacja Spichlerz Kultury, zapraszają do Kazimierza nad Wisłą, Parchatki i Zamościa. Poznamy historię Żydów kazimierskich, w parchackich wąwozach przywołamy historię osady powstałej pomiędzy magnackimi Puławami i kazimierskim sztetlem. „Miasto idealne” Zamość wraz z całym wielokulturowym dziedzictwem to nowa ogromna wartość w programie festiwalu i atrakcja na mapie wydarzeń kulturalnych tego niezwykłego miasta.

Tegoroczna edycja Pardes Festival wpisana została do kalendarza wydarzeń Europejskich Dni Kultury Żydowskiej https://jewisheritage.org/edjc/2023-memory

W programie festiwalu nie zabraknie wyjątkowych wydarzeń muzycznych. W czwartek, 7 września organizatorzy zapraszają na koncert młodej charyzmatycznej wokalistki Karoliny Lizer w repertuarze piosenek żydowskich, starych i nowych szlagierów w aranżacjach artystki. Artystce towarzyszy na akordeonie Mateusz Wachowiak (patio Domu Architekta w Kazimierzu Dolnym).

W programie zamojskim muzyka rozbrzmiewa niemal od rana do wieczora: w trakcie pikniku miejskiego w przestrzeni wokół synagogi przygrywa ośmioosobowa Kapela Koromysło. Organizatorzy zapraszają na pograjkę i tańce w rytm melodii z Lubelszczyzny, na nutę ukraińską i żydowską.

Wyjątkowym muzycznym wydarzeniem festiwalu jest koncert pieśni Mieczysława Weinberga do wierszy Juliana Tuwima w sali szkoły muzycznej w Zamościu (sobota, 9 września).

Na finał festiwalu wyjątkowy koncert w zamojskiej synagodze: „Żydowskie pieśni Ukrainy”, koncert dedykowany Ukrainie walczącej z rosyjskim agresorem (niedziela, 10 września).

Społeczności chrześcijańska i żydowska przez wieki sąsiadowały w miastach i miasteczkach Lubelszczyzny i całej przedwojennej Polski. Dzieliły codzienne radości i troski, żyły w świecie licznych powiązań sąsiedzkich, w kosmosie odmiennych wierzeń i tradycji, komplikacji postaw społecznych i politycznych, w świecie emocji, których bogactwa nigdy już nie odtworzymy. Próbujmy w wyobraźni przybliżyć się do tego świata, zrozumieć jego złożoność, z uszanowaniem traktować materialną i duchową spuściznę żydowską.

Partner wydarzeń w Zamościu Centrum "Synagoga" Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN to patron honorowy Pardes Festival.

Zachęcamy do śledzenia facebooka festiwalowego https://www.facebook.com/PardesFestival/ i strony www https://pardesfestival.pl/

Tekst: dr Aleksandra Markiewicz, dyrektor programowy Pardes Festival