Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich - protokół obrad jury

Fot. tyt. A. Kusto: Nagroda dziennikarzy "Ciupaga ze zbyrkadłami" wręczana przez Annę Karpiel-Semberecką zespołowi Muzsla Folk Dance Ensemble

PROTOKÓŁ

OBRAD JURY 51. MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU

FOLKLORU ZIEM GÓRSKICH W ZAKOPANEM

 

odbywającego się

w dniach 16-24 sierpnia 2019 roku

 

 

51. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Partnerem Głównym wydarzenia jest Województwo Małopolskie.

 

W 51. Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich udział wzięło 11 zespołów, w tym 7 zespołów zagranicznych i 4 zespoły polskie.

 

 

Jury w składzie:

 

PRZEWODNICZĄCA:

dr Bożena Lewandowska – Polska

etnomuzykolog, wykładowca w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

CZŁONKOWIE:

 

mgr Miklós Braun -  Węgry

Prezes Stowarzyszenia Tańca Kodály Zoltán w Salgótarján, choreograf z Pro art. Award

 

mgr Jozef  Burić – Słowacja

Choreograf, pedagog, wieloletni emerytowany dyrektor Festiwalu Folkloru w Východnej. Narodowe Centrum Edukacyjne Bratysława.

 

prof. dr hab. Zbigniew Przerembski – Polska

Wykładowca Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

dr Mircea Cimpeanu – Rumunia

Doktor nauk muzycznych, badacz ludowy w Cluj w Centrum Kultury Tradycyjnej. Profesor nadzwyczajny w Akademii Muzycznej „Gheorghe Dima” w Cluj-Napoca, Rumunia.

 

dr Evgenia Grancharova -  Bułgaria

Adiunkt w Instytucie Etnologii i Studiów Folklorystycznych w Muzeum Etnograficznym w Bułgarskiej Akademii Nauk – ethnochoreolog w Katedrze Etnomuzykologii i Etnochoreologii. Członek Rady Ekspertów ds. ICH (niematerialnego dziedzictwa kulturowego) w Bułgarskiej Akademii Nauk.

 

doc.  Bülent Kurtişoğlu  - Turcja

Choreograf, pracownik naukowy Wydziału Tureckich Tańców Ludowych w Państwowym Konserwatorium Muzyki Tureckiej Uniwersytetu Technicznego w Istambule.

 

mgr Didier Bernard – Francja

Organizator Ftsiwalu Culture du Monde (Kultury Świata) w Gannat we Francji, wieloletni asystent Jeana Rocha.

 

Juan Luis Unzurrunzaga – Hiszpania

Choreograf i reżyser baskijskiego zespołu tanecznego Gero Axular

 

mgr inż. Halina Maciata-Lassak – Polska

Etnomuzykolog, pedagog, folklorysta, muzykantka-prymistka.

 

Sekretarz Jury Ewa Piszczek

 

oceniało następujące zespoły zgłoszone do konkursu, wymienione według kolejności prezentacji programu:

 

Zespoły zagraniczne:

 

 1. Studio Folklor (REPUBLIKA MACEDONII PÓŁNOCNEJ)
 2. Prykarpattia (UKRAINA)
 3. Breznichanki (BUŁGARIA)
 4. Oćovan (SŁOWACJA)
 5. Muzsla Folk Dance Ensemble (WĘGRY)
 6. Kalkedon Dance and Sports Club Association (TURCJA)
 7. Le Tradizioni (WŁOCHY)

 

Zespoły polskie:

 

 1. Zespół Pieśni i Tańca „Wierchy” im. Józefa Szczotki z Milówki (POLSKA)
 2. Zespół Regionalny „Skalnik” z Kamionki Wielkiej (POLSKA)
 3. Zespół Regionalny „Śwarni” z Nowego Targu (POLSKA)
 4. Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera” z Legnicy (POLSKA)

 

 

Jury oceniło zespoły uczestniczące w Festiwalu w następujących kategoriach:

 

I kategoria- zespoły prezentujące folklor w formie tradycyjnej

 

II kategoria – zespoły prezentujące folklor w formie artystycznie opracowanej

 

III kategoria – zespoły prezentujące folklor w formie stylizowanej

 

Jury postanowiło zmienić zgłoszoną kategorię następujących zespołów:

 

Zespół „Oćovan” (Słowacja) został przeniesiony z kategorii II artystycznie opracowanej do kategorii III stylizowanej.

 

Uzasadnienie:

Zespół przedstawił program w formie stylizowanej, z zastosowaniem nietradycyjnej kapeli muzycznej, grającej z partytur nutowych, ponadto śpiew prezentowany był do mikrofonów na środku sceny, a nie przed muzyką oraz zastosowano dużą stylizację w tańcach.

 

Zespół „Le Tradizioni” (Włochy) został przeniesiony z kategorii I tradycyjnej do kategorii III stylizowanej.

 

Uzasadnienie:

Zespół przedstawił tradycje pochodzące z różnych regionów Włoch, zastosował układy taneczne i muzykę w formie mocno opracowanej.

 

 

Po wnikliwej analizie prezentowanych programów Jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 

ZŁOTE CIUPAGI

Wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 5.000  PLN

 

W kategorii zespołów prezentujących folklor w formie tradycyjnej

 

Zespół „Breznichanki” (BUŁGARIA)

 •  

Zespół Regionalny „Śwarni” z Nowego Targu (POLSKA)

 

 

W kategorii zespołów prezentujących folklor w formie artystycznie opracowanej:

 

Nie przyznano

 

W kategorii zespołów prezentujących folklor w formie stylizowanej

 

Zespół „Muzsla Folk Dance Ensemble” (WĘGRY)

 

SREBRNE CIUPAGI:

 

W kategorii zespołów prezentujących folklor w formie tradycyjnej

 

Zespół Pieśni i Tańca „Wierchy” im. Józefa Szczotki z Milówki (POLSKA)

 •  

Zespół Regionalny „Skalnik” z Kamionki Wielkiej (POLSKA)

 

 

W kategorii zespołów prezentujących folklor w formie artystycznie opracowanej

 

Nie przyznano

 

 

W kategorii zespołów prezentujących folklor w formie stylizowanej

 

Zespół „Oćovan” (SŁOWACJA)

 

 

BRĄZOWE  CIUPAGI:

 

W kategorii zespołów prezentujących folklor w formie tradycyjnej

 

Nie przyznano

 

W kategorii zespołów prezentujących folklor w formie artystycznie opracowanej

 

Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera” z Legnicy (POLSKA)

 

 

W kategorii zespołów prezentujących folklor w formie stylizowanej

 

 

Zespół „Kalkedon Dance and Sports Club Association” (TURCJA)

oraz

Zespół „Prykarpattia” (UKRAINA)

 

 

WYRÓŻNIENIA REGULAMINOWE

W POSTACI PARZENICY GÓRALSKIEJ

 

Jury przyznało:

 

Zespołowi Studio Folklor (REPUBLIKA MACEDONII PÓŁNOCNEJ)

-za żywiołową prezentację tańców swojego regionu.

 

Zespołowi Le Tradizioni (WŁOCHY)

-za prezentację tradycyjnych instrumentów muzycznych.

 

Jury postanowiło nie przyznać w tym roku nagrody im. Jeana Roche’a.

 

Jury przyznało również nagrodę im. Prof. Romana Reinfussa oraz statuetkę Żelaznego Kohuta zespołowi „Skalnik” z Polski za autentyzm, wierność tradycji oraz prezentację obrzędów i zwyczajów w formie autentycznej. Wysokość nagrody wynosi 5000 zł, została zainicjowana i ufundowana przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

Jury pragnie podkreślić wysoki i wyrównany poziom prezentowanych programów. Bogactwo kulturowe krajów biorących udział w konkursie uwidoczniło się w różnorodności przedstawianych tańców, śpiewów oraz prezentowanych obrzędów i zwyczajów. Mamy nadzieję, że Festiwal nadal będzie służył podtrzymywaniu tradycji i dorobku niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Niesłabnące zainteresowanie zakopiańskim festiwalem pozwala mieć nadzieję, że festiwal nasz długo jeszcze będzie odgrywać ważną rolę w życiu lokalnej i międzynarodowej społeczności.

Mamy nadzieję, że festiwal nadal będzie się cieszył dużym zainteresowaniem publiczności.

Także refleksja naukowa, którą obudowany jest festiwal, jest elementem troski o nasze tradycje i służy lepszemu ich poznaniu.

Dziękujemy Władzom Zakopanego i Organizatorom za nieustającą życzliwość dla festiwalowych działań i możliwość spotkania się w wielkiej Festiwalowej Rodzinie.

Mamy nadzieję, że za rok znów spotkamy się w Zakopanem.

Na tym obrady zakończono.

 

 

 

Dział: