Kurpie Zielone - jubileusz

Zespół Pieśni i Tańca Kurpie Zielone świętuje 70-lecie działalności

Zespół Pieśni i Tańca Kurpie Zielone, działający przy Podlaskim Instytucie Kultury w Białymstoku, to jedna z najstarszych tego typu grup nie tylko w województwie, ale też w Polsce. Rozpoczął swoją działalność w 1953 r., z inicjatywy prof. Stefana Sobierajskiego. Nieprzerwana, 70-letnia działalność zespołu jest zjawiskiem bez wątpienia wyjątkowym.

Kurpie Zielone mają przepiękną historię. W ciągu 70 lat działalności zespół dał ponad dwa tysiące koncertów, które obejrzało ponad milion widzów. Kurpie Zielone koncertowały w całej Polsce i na całym świecie: w Europie, Azji i Ameryce. Ten piękny zespół to nasza duma – podkreśla  Agnieszka Jabłońska, wicedyrektor Podlaskiego Instytutu Kultury.

Obecnie Kurpie Zielone liczą ponad 200 osób, ale od momentu powstania w grupie tańczyło, śpiewało i grało ponad dwa i pół tysiąca osób. Zespół tworzą studenci i uczniowie oraz osoby pracujące, nie tylko z Białegostoku, ale z całego województwa podlaskiego (m.in. z Grajewa, Siemiatycz, Hajnówki czy Suwałk), a nawet z innych regionów Polski (Ełk, Warszawa). Oprócz grupy dorosłej – reprezentacyjnej, zarówno tanecznej, jak i wokalnej, funkcjonuje też sekcja młodzieżowa, senioralna oraz trzy grupy dziecięce, tzw. Małe Kurpie.

Od samego początku repertuar zespołu opierał się przede wszystkim na tradycjach sąsiadujących ze sobą regionów: Podlasia, Kurpi Zielonych i Kurpi Białych, ale wzbogacany jest stale o nowe kompozycje. Obecnie grupa prezentuje nie tylko folklor z terenu województwa podlaskiego, ale też ziem górskich: Spisza, Orawy, Żywiecczyzny, Ziemi Sądeckiej, Beskidu Niskiego i innych regionów Polski. 

Koncert jubileuszowy, który odbędzie się 24 listopada w Operze i Filharmonii Podlaskiej  będzie muzyczną podróżą przez 70 lat. Pojawią się choreografie oraz aranżacje muzyczne i te dawne i współczesne. Tancerze i wokaliści przygotowywali się do tej uroczystej gali wiele miesięcy. Zarówno dla nich, występujących na scenie, jak i dla byłych „Kurpiaków”, którzy zasiądą na widowni będzie to niesamowite przeżycie – mówi Agnieszka Ondruch-Sikora, kierownik artystyczny zespołu.

W ramach jubileuszowych obchodów wydana zostanie płyta zespołu pt. „Wczoraj, dziś, jutro”, oraz folder, w którym zawarta będzie historia grupy, jej codzienność i niezwykłe relacje łączące tancerzy i wokalistów.

Przez zespół od początku jego istnienia przewinęły się tysiące osób. To historia ludzi i pokoleń, wzajemnych przyjaźni, relacji i doświadczeń. Doświadczeń bardzo różnych – bycia w emocjach, dzielenia się pasją taneczną, a nawet miłości, bo na przestrzeni lat w Kurpiach zawiązało się wiele małżeństw. Bywa, że w zespole w grupie seniorów tańczą dziadkowie, w reprezentacyjnej rodzice, a w Małych Kurpiach dzieci i wnuki –  opowiada Anastazja Popławska, menadżer zespołu.

Najważniejszym celem Kurpi Zielonych jest działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, pielęgnowanie tradycji ludowych Podlasia i Kurpiowszczyzny, popularyzowanie najpiękniejszych pieśni i tańców polskich oraz ich prezentacja w formie scenicznych opracowań. Jednym z głównych założeń działalności zespołu jest ukazanie różnorodności, wielokulturowości oraz wieloetniczności nie tylko Podlasia, ale i całej Polski.

Więcej informacji: https://pikpodlaskie.pl/zespol-piesni-i-tanca-kurpie-zielone-swietuje-70-jubileusz/ ; https://www.facebook.com/pikpodlaskie ; https://www.facebook.com/zpit.kurpiezielone