Kultura – tradycja – kontynuacja - konferencja naukowa

Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS

Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”

zapraszają do udziału w konferencji naukowej

„Kultura – tradycja – kontynuacja”
9 grudnia 2016, Lublin

Konferencja jest częścią XXVI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”. Temat został sformułowany szeroko, aby do debaty mogli włączyć się przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych.

Proponowane zagadnienia:

  • Kultura tradycyjna – jej przemiany, sposób przekazywania i metody badania.
  • Język ludu.
  • Obrzędowość i religijność ludowa.
  • Muzyka tradycyjna.
  • Pamięć, tradycja i dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne).
  • Sposoby kontynuowania i reaktywowania tradycji – w sztuce i życiu codziennym.
  • Folklor, folkloryzm i folk.

Zgłoszenia uczestnictwa zawierające tytuł referatu wraz z krótkim streszczeniem (100-150 słów) należy przesłać do 30 października 2016 roku pocztą elektroniczną na adres: konferencjaktt@gmail.com.

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł i obejmuje materiały konferencyjne, druk monografii, w której zgromadzone zostaną wygłoszone referaty, obiad w dniu konferencji oraz karnet na koncerty w czasie Festiwalu. Organizatorzy nie pokrywają kosztów noclegu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w proponowanym spotkaniu naukowym z nadzieją na owocne obrady.

 

Komitet organizacyjny

Dr Joanna Szadura (IFP UMCS)

Dr Agata Kusto (IM UMCS)

Mgr Damian Gocół (IFP UMCS)

 

Sekretarz konferencji

Joanna Jastrzębska (SKNE UMCS)