Kraina wątku i osnowy

Tkactwo – to zanikające dziedzictwo. Co zrobić, by zachować dawne tradycje i umiejętności? Jak zachęcić młodzież, by uznała dawne wzory i rzemiosło za modne i atrakcyjne?  Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku rusza właśnie  z projektem, który ma zbudować tę świadomość przy pomocy atrakcyjnych dla młodzieży nowoczesnych narzędzi – warsztatów z etnodesignu (z udziałem znanego projektanta), multimediów  (np. animacja poklatkowa) lub zastosowania technik tkackich w interesującej formie użytkowej. Za pomocą nowoczesnych narzędzi będziemy budować bezpośredni kontakt młodzieży zarówno z twórczyniami, jak i autorytetami w tych i innych dziedzinach. Dodatkowo konkursy, wystawy oraz przede wszystkim stworzenie szlaku turystycznego – to główne działania, które będziemy realizować w naszym województwie, na terenie dwóch gmin: Janowa i Korycina, gdzie mieszka i tworzy większość podlaskich tkaczek.

Będzie to produkt turystyczny i edukacyjny, specjalnie przygotowany i oznakowany, by wszyscy w przystępny sposób mogli zapoznać się z tradycją i wzornictwem tkanin dwuosnowowych – podkreśla Cezary Mielko, dyrektor WOAK. – Planujemy oznakowanie głównych dróg dojazdowych do gmin specjalnym logo wybranym w drodze konkursu dla młodzieży akademickiej i szkół plastycznych oraz szerszą promocję krainy – dodaje

Pod koniec października zorganizowane zostanie uroczyste otwarcie szlaku  z udziałem lokalnej społeczności z terenu obu gmin, tkaczek z całego regionu oraz z kraju, uczestników projektu i wszystkich zainteresowanych.

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu tkanie było zajęciem powszechnym. Gospodynie tkały na własne potrzeby, a te zdolniejsze – na potrzeby mieszkańców okolicznych wsi i miast. Obecnie jest to bardzo rzadka umiejętność. W województwie podlaskim aktywnych tkaczek jest zaledwie 12. Są to w większości osoby w podeszłym wieku. – mówi Krystyna Kunicka koordynatorka projektu. – To ostatni moment na wykorzystanie ich wiedzy, umiejętności i przekazanie ich innym osobom – dodaje.

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku projekt „Kraina wątku i osnowy – konkurs i warsztaty” realizować będzie do listopada 2017 r. Przy wsparciu specjalistów w zakresie tkactwa we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Janowie i Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie oraz Domem Kultury w Czarnej Białostockiej. Większa cześć projektu będzie miała charakter edukacyjny, a jego atrakcyjność podniesie udział artystów, projektantów i właścicieli firm zajmujący się tworzeniem produktów inspirowanych kulturą i tradycyjnym rzemiosłem

Szczegółowe informacje na stronie www.dwuosnowowa.pl