Kongres

Zapraszamy na V Kongres Kultury Regionów, który odbędzie się w dniach 15 – 18 października 2019 r. w Nowym Sączu.

Kongres Kultury Regionów to wydarzenie poruszające tematy z zakresu ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, stanowiące forum wymiany idei i pomysłów upowszechniających wiedzę o kulturze regionów. W ramach Kongresu odbędą się liczne wykłady, panele dyskusyjne oraz warsztaty z udziałem kilkudziesięciu specjalistów z takich dziedzin jak np. folklorystyka, etnologia, muzykologia czy dziennikarstwo. Co roku gościmy około 300 uczestników z całej Polski.

Temat tegorocznego Kongresu to „SACRUM-PROFANUM. Oś istnienia”, a wykład inauguracyjny pt. „Oblicza ojczyzny” wygłosi prof. dr hab. Jerzy Bartmiński.

Organizatorem wydarzenia jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu – instytucja województwa małopolskiego realizująca zadania z zakresu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego, a współorganizatorem - Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Więcej informacji i szczegółowy program: www.kultura-regionow.pl oraz https://www.facebook.com/events/581781742232564/