Karpackie Osobliwości

KARPACKIE OSOBLIWOŚCI to projekt realizowany przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

Kulturowa mozaika Karpat to wyjątkowa przestrzeń pełna osobliwych tradycji wynikająca z różnorodności etnicznej i etnograficznej tego obszaru. Wobec niepewności czasów i gwałtowności zmian, naszą powinnością jest dokumentowanie tych niezwykłych zjawisk kulturowych, a KARPACKIE OSOBLIWOŚCI – cykl spotkań dokumentacyjnych to projekt stwarzający ogromne szanse na ocalenie przed utratą najstarszych wartości kultur lokalnych.

Jego założeniem jest „opowiedzieć region” głosami pasjonatów; udokumentować i udostępniać audiowizualną rejestrację żywego, jeszcze i różnorodnego, dziedzictwa tradycyjnej kultury. Dzięki temu odbiorca jednym kliknięciem może przenieść się do miejsc na ogół niedostępnych: prywatnych pracowni, warsztatów, galerii, by posłuchać opowieści o pasjach, doświadczyć tradycji muzycznych, tanecznych, wsłuchać się w dawną mowę. Udostępnione na stronach internetowych MCK SOKÓŁ rejestracje dokumentalne ukazują barwną tradycję oraz ludzi, dzięki którym kultury regionalne trwają i rozwijają się.

Projekt KARPACKIE OSOBLIWOŚCI obejmuje dokumentacją zespół zjawisk należących do sfery wyobrażeniowej – kultury duchowej i społecznej: przekazywane z pokolenia na pokolenie tradycje muzyczne, językowe, taneczne, wyobrażenia o świecie, umiejętności rzemieślnicze i artystyczne, wiedzę o faktach, miejscach i przestrzeniach – wszystko, co stanowi wyznacznik tożsamości etnograficznej, etnicznej, indywidualnej, a co daje poczucie przynależności, więzi z przeszłością i ciągłości w czasie.

Podstawowe założenie projektu opiera się na przekonaniu, że dziedzictwo niematerialne jest nadal żywe i stanowi podstawę twórczego rozwoju społeczności, a każde pokolenie Małopolan przekształca i rozwija ten dorobek, dostosowując go do aktualnych potrzeb, warunków historycznych i środowiskowych. Społeczne korzyści implikowane przez dziedzictwo kulturowe zatrzymane w kadrze, dostępne dla każdego i o każdej porze, są najważniejszym walorem oddziaływania projektu. Uświadomiona przez odbiorcę wartość dziedzictwa przekłada się bowiem na jego wykorzystanie w rozwoju nie tylko społeczno-kulturowym, ale i gospodarczym regionu. Cele główne projektu to utrwalenie i ochrona wspomnianych ludowych tradycji oraz ich przekaz i udostępnianie za pomocą internetu. Efektem końcowym projektu jest stworzenie niejako internetowej biblioteki o walorach zarówno dokumentacyjnych, jak i edukacyjnych, powszechnie i bezpłatnie dostępnej, która może wspomagać procesy zarówno dydaktyczne, jak i twórcze.

Materiały audiowizualne zebrane przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu są zamieszczane na bieżąco na stronie www.etnozagroda.pl oraz kanale YouTube: www.youtube.com/etnoZAGRODA

Projekt KARPACKIE OSOBLIWOŚCI jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.