Festiwal Czango

II Festiwal Czango w Polsce

W kręgu kultury karpackiej oraz polskich i węgierskich domów tańca

13.10 Gdańsk / Klub Paszcza lwa

 14-16.10 Toruń / Dwór Artusa

Festiwal Czango w Polsce podtrzymuje i ożywia tradycje Polski i Węgier na drodze wymiany kulturalnej. Tworzymy relacje, przyjaźnie, budujemy wspólnotę, w tym roku jeszcze szerzej prezentujemy dziedzictwo ludów karpackich, stąd udział artystów ukraińskich. Bardzo entuzjastyczne doświadczenia uczestników spotkań festiwalowych ubiegłych edycji pozwalają nam wierzyć, że spotkamy się w dniach 13-16 października 2022. 

Tegoroczna edycja obfituje w różnorodne atrakcje i wydarzenia bezpłatne i częściowo płatne - poza warsztatami i potańcówkami, zapraszamy na koncerty, wystawę ceramiki artystycznej, spływ łodziami flisackimi oraz zwiedzanie skansenu w Wielkiej Nieszawce. Będziemy gościć liczną grupę artystów z Węgier, w tym przede wszystkim Marię Petras, najsłynniejszą pieśniarkę ludową i artystkę zajmującą się ceramiką regionu Csángó. Będzie to jej pierwszy koncert w Polsce. Melodie polskich oraz ukraińskich Karpat przybliżą nam wirtuozi skrzypiec i rekonstruktorzy folkloru - Serhij Ochrimczuk, Olena Yeremenko (po raz drugi na naszym Festiwalu), Witek Broda, Mateusz Niwiński.

Muzyka tradycji węgierskich Czangów (Csángó) jest wyjątkowa –  głęboko zakorzeniona w wielokulturowej historii regionu Karpat Wschodnich. Znajdziemy w niej rytmy polskie, cygańskie, żydowskie, bałkańskie i inne. Utrzymywanie tradycji w życiu codziennym jest ważne – łączy narodowości – dodatkowo obszary mieszane, takie jak ten zamieszkały przez Czangów i cały region Karpat pomagają nam zrozumieć człowieka i dają przykład jak żyć w pokoju i harmonii. W folklorze można znaleźć wszystko: każdy naród ma swoją historię wpisaną głęboko w dziedzictwo kulturowe. Chcemy wydobywać te bogactwa i wykorzystywać je do wzbogacania naszego życia, zdrowia i serc.

Działania promujące tradycje Czangów łączymy z wymianą doświadczeń muzyków węgierskich z muzykami polskiej oraz ukraińskiej sceny muzyki tradycyjnej w ramach spotkań edukacyjnych o charakterze Domów Tańca (táncház). Mają one zazwyczaj charakter międzypokoleniowy i skupiają uwagę na tradycyjnych wzorcach wypracowanych przez pokolenia oraz wspólnej historii krajów karpackich. W założeniu również: rekonstruuje i przywołuje rodzaj wspólnoty, w której muzyka i taniec służy spotkaniom, budowaniu dialogu, wspólnoty i porozumienia na gruncie sztuki.

Naszym życzeniem jest kontynuowanie budowania relacji, przyjaźni pomiędzy sympatykami tradycyjnych kultur dzięki wspólnemu doświadczeniu jej wspaniałości, zabawy jak i odpoczynku. Naszym marzeniem jest także wciąganie nowych osób do tego kręgu, do tej atmosfery, aby także mogli odczuwać pozytywne emocje, które my doświadczamy będąc już zanurzeni w pięknie tradycyjnej kultury. 

Zapraszamy serdecznie!

O organizatorach

z Polski: Fundacja Aeris Futuro na czele Joanną Mieszkowicz, fundatorką i wieloletnią Prezeską, od ponad 15 lat realizuje projekty na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Szczególnie bliska jest nam kultura tradycyjna Polski i Węgier, dlatego od 2019 zorganizowaliśmy kilkanaście spotkań w formule domów tańca (táncház), w tym dwie edycje Festiwalu Csángó w Polsce (więcej informacji na https://www.facebook.com/festiwalcsango). W Polsce jesteśmy świadkami rozkwitającej miłości do tradycyjnej kultury ludowej wśród mieszkańców dużych miast. Inspiracja przyszła z Węgier, gdzie ruch domów tańca rozpoczął się ponad pół wieku temu. 

Z Węgier: zespół Szépszerével na czele z Gergely Sámsondi Kiss oraz Farkas Gyulai, od 2008 roku prowadzi co środę dom tańca na wzgórzu Gellerta w Budapeszcie. Muzykę i ludowe zwyczaje poznali dzięki własnemu doświadczeniu, są bowiem uczniami wiejskich muzykantów głównie z Siedmiogrodu (Erdély), obecnie to teren Rumunii, a kiedyś Księstwa Węgierskiego. Niestety, większość z rdzennych artystów już nie żyje, stąd jeszcze większa wartość dla uczestników tu w Polsce – możliwość dotknięcia żywej historii.

Więcej informacji: https://www.facebook.com/festiwalczango