Etnomozaika

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza do udziału w Sympozjum "Etnomozaika. Współczesne dziedzictwo kulturowe wsi". Etnomozaika to projekt naukowy nawiązujący do "Dzieł Wszystkich" Oskara Kolberga. Głównym założeniem tego działania badawczego jest rejestracja współczesnej kultury ludowej i tradycyjnej przełomu XX i XXI wieku. 

Badania pilotażowe odbyły się w roku 2023 w województwie podkarpackim, realizowane we współpracy z Muzeum Etnograficznym w Rzeszowie.

Sympozjum odbędzie się 14 marca 2024 r. w siedzibie Instytutu w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 66.

Więcej o projekcie: https://nikidw.edu.pl/2024/01/22/etnomozaika-wspolczesne-dziedzictwo-kulturowe-wsi/