Ażurowe piękno. W świecie koronki i wycinanki.

Muzeum Częstochowskie od 2000 r., cyklicznie co trzy lata, organizuje konkursy poświęcone sztuce ludowej. Wydarzenie towarzyszy Dniom Europejskiej Kultury Ludowej. W dwóch pierwszych edycjach uczestniczyli twórcy reprezentujący różne dziedziny sztuki. W 2006 r. zaprosiliśmy do udziału rzeźbiarzy i malarzy, kolejna edycja o charakterze międzynarodowym, zatytułowana „Z nitki i z gliny”, obejmowała garncarstwo, tkactwo, koronkarstwo, hafciarstwo i krawiectwo strojów ludowych. Uczestniczyli w niej poza artystami z Polski także wytwórcy mieszkający w Czechach, Słowacji, na Litwie i Ukrainie. Edycja z 2012 r., również o charakterze międzynarodowym, poświęcona była wycinance polskiej i żydowskiej i zatytułowana była „Wycinanki niezaplanowane”. Do udziału w konkursie zaprosiliśmy wówczas twórców z Polski i Izraela.
VI Konkurs Sztuki Ludowej – „Z tradycji wzięte, na nowo wycięte” – poświęcony był wycinankom z papieru inspirowanym szeroko rozumianą kulturą tradycyjną. Ponieważ temat okazał się niezwykle inspirujący i niezgłębiony, Organizator postanowił edycję VII poświęcić wycinance oraz koronce.

Ideą konkursu "Ażurowe piękno. W świecie koronki i wycinanki" jest ukazanie aktualnego stanu tradycyjnego wycinankarstwa oraz koronkarstwa, jak również próba uchwycenia i zaprezentowania transformacji, jakie zachodzą w tych dwóch dziedzinach twórczości ludowej. Celem przedsięwzięcia jest również edukacja oraz popularyzacja rękodzieła jako materialnego dziedzictwa kulturowego.

Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2018 roku. Otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 1 września 2018 roku.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Gminy Miasta Częstochowy

Więcej informacji oraz regulamin konkursu i formularze zgłoszeniowe na stronie: www.muzeumczestochwa.pl; http://ksl.muzeumczestochowa.pl/; https://www.facebook.com/VIIksl/