Nasz Oskar, wasz Oscar

Spór o Oskara, tudzież Oscara, wybuchnął w lutym tego roku. Wtedy to Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej zażądała od Stowarzyszenia Twórców Ludowych zaprzestania używania nazwy Oskar dla nagrody "Ludowe Oskary", przyznawanej od dziesięciu lat instytucjom i osobom popularyzującym kulturę ludową przez różnego rodzaju wartościowe przedsięwzięcia. Nazwa Oscar, także w spolszczonej formie, została bowiem zarejestrowana w Polsce i jest zarezerwowana dla przyznawanych w Hollywood statuetek filmowych. STL, który początkowo zgodził się na zmianę nazwy, doszedł do wniosku, że zarzut "bezprawnego wykorzystywania prestiżu nagrody", której symbolem jest złota statuetka mężczyzny, jest bezpodstawny, gdyż "Ludowy Oskar" odwołuje się do postaci wybitnego polskiego etnografa - Oskara Kolberga. Zdaniem STL, powiązanie to czytelne jest w środowisku animatorów i twórców kultury tradycyjnej. Polski Oskar, który początkowo miał zasięg regionalny, przyznawany jest festiwalom, wydawnictwom o różnym charakterze oraz inicjatywom edukacyjnym i nie ma nic wspólnego z amerykańską nagrodą dotyczącą kultury masowej. "Ludowego Oskara" otrzymał m.in. XVIII Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych Święto Dzieci Gór, Zespół Śpiewaczy z Rudy Solskiej, Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku za warsztaty "Modelowa lekcja architektury regionalnej", a także nasze pismo. Statuetka przyznawana przez STL ma postać Jezusa Frasobliwego i poza brzmieniem nazwy rzeczywiście wydaje się nie mieć nic wspólnego z Oscarem z Hollywood. Miejmy nadzieję, że nasz rodzimy Oskar (Kolberg) zdoła obronić się przed wielką falą amerykanizacji kultury.

Skrót artykułu: 

Spór o Oskara, tudzież Oscara, wybuchnął w lutym tego roku. Wtedy to Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej zażądała od Stowarzyszenia Twórców Ludowych zaprzestania używania nazwy Oskar dla nagrody „Ludowe Oskary, przyznawanej od dziesięciu lat instytucjom i osobom popularyzującym kulturę ludową przez różnego rodzaju wartościowe przedsięwzięcia. Nazwa Oscar, także w spolszczonej formie, została bowiem zarejestrowana w Polsce i jest zarezerwowana dla przyznawanych w Hollywood statuetek filmowych.

Autor: 
Dział: 

Dodaj komentarz!