Kolędowanie na Huculszczyźnie

Justyna Cząstka-Kłapyta

Kolędowanie na Huculszczyźnie
Justyna Cząstka-Kłapyta

Oficyna Wydawnicza „Wierchy”, Kraków 2014

W przypadku Justyny Cząstki-Kłapyty mamy do czynienia z autorką kompetentną, piszącą z pasją i talentem. Podjęty przez nią temat wymagał szerokiego spojrzenia, jednakże książka nie traci przez to nic ze swojego naukowego charakteru. Autorka dowiodła, że obrzęd kolędowania jest wciąż żywy i w głębokim planie zachował swój metafizyczny wymiar […]. Obrzęd ten jest nadal spektaklem (teatrem) ludowym, opartym na wielowymiarowym systemie komunikacyjnym. Pomaga w przekraczaniu tego, co nazywa się „żywym Kosmosem”, a wyraża się w magii, w przekraczaniu granic świata realnego i wyobrażonego. Czyni się to za pomocą życzeń, muzyki, śpiewu kolęd i powrotu do innego świata […]. Fakty tu przywołane pokazały, że trudno rozbić huculskie tradycje.
Z recenzji naukowej prof. dr. hab. Czesława Robotyckiego

Monografia „Kolędowanie na Huculszczyźnie” to rezultat znakomitego współdziałania tradycji badań muzykologicznych i etnologicznych. Przedstawia się jako studium etnomuzykologiczne o najwyższym standardzie warsztatowym i interpretacyjnym […]. Jest wnikliwym, wszechstronnym ujęciem kultury kolędowania w regionie wyjątkowo, jak na warunki europejskie, zachowawczym. Swoją drobiazgowością stanowi wyzwanie dla podobnych prac kulturoznawczo-etnomuzykologicznych. Wysiłkami kartowania zbliża się studium do atlasu etnograficzno-językowego kolęd huculskich. Wreszcie budzi podziw skalą dokumentacji. Nigdy dotąd kluczowy dział kultury tradycyjnej, jakim są kolędy i kolędowanie, nie został tak wszechstronnie udokumentowany i zbadany […].
Z recenzji naukowej dr. hab. Piotra Dahliga, prof. UW

Skrót artykułu: 

W przypadku Justyny Cząstki-Kłapyty mamy do czynienia z autorką kompetentną, piszącą z pasją i talentem. Podjęty przez nią temat wymagał szerokiego spojrzenia, jednakże książka nie traci przez to nic ze swojego naukowego charakteru.

Dodaj komentarz!