Folklor w dobie Internetu

red. Gabriela Gańczarczyk, Piotr Grochowski

To zbiór studiów i komunikatów, poświęconych różnym przejawom folkloru współczesnego, antropologii Internetu oraz kwestiom związanym z zastosowaniem technik komputerowych w zbieraniu, archiwizowaniu i analizowaniu materiałów etnograficznych i folklorystycznych. Zaprezentowane prace układają się w trzy zasadnicze wątki. Pierwszy tworzą rozważania na temat przekazów ustnych i medialnych, drugi nurt to analizy różnego rodzaju zjawisk społecznych funkcjonujących w przestrzeni wirtualnej, np. blogów, folkloru internetowego i jego rozmaitych form, społeczności fanów muzyki folkowej i miłośniczek robótek ręcznych. Trzeci wątek tworzą teksty informujące o projektach w zakresie zastosowania nowoczesnych środków technicznych, w tym Internetu, w badaniach folklorystycznych i etnologicznych.
Dystrybucja:
www.kopernikanska.pl
Skrót artykułu: To zbiór studiów i komunikatów, poświęconych różnym przejawom folkloru współczesnego, antropologii Internetu oraz kwestiom związanym z zastosowaniem technik komputerowych w zbieraniu, archiwizowaniu i analizowaniu materiałów etnograficznych i folklorystycznych.

Dodaj komentarz!