Ciało, strój, biżuteria

W dniach od 10 do 11 października 2016 roku w Sali Widowiskowej Inkubatora Medialno-Artystycznego UMCS miała miejsce konferencja naukowa pn. „Ciało, strój, biżuteria w kontekście przemian kulturowych, społecznych i politycznych pierwszej połowy XX wieku” pod patronatem Jego Magnificencji Rektora UMCS, prof. dra hab. Stanisława Michałowskiego. Była to już druga odsłona refleksji nad zespołem zagadnień zaproponowanym przez dr hab. Ewę Letkiewicz, prof. UMCS (Instytut Sztuki UMCS). Tym razem obszarem eksploracji stały się zjawiska kulturowe z pierwszej połowy wieku XX. Przedstawione referaty koncentrowały się na tematyce stroju odświętnego i codziennego w Polsce, w kontekście świata mody, polityki i obyczaju. Pojawiły się wystąpienia o ubiorach krytyka i historyka sztuki – prof. Ireny Huml (dr Anna Wiszniewska, Instytut Sztuki PAN), a także o zwyczajach ślubnych na Mazowszu na początku XX wieku (mgr Marta Andrzejczak-Świergiel, Instytut Sztuki PAN). Niezwykle interesujący był referat dr Joanny Minksztym (Muzeum Etnograficzne, Oddział Muzeum Narodowego, Poznań), przedstawiającej ubiór w kategoriach nośnego społecznie komunikatu. oraz pozostający w tej samej semiologicznej optyce referat dr Lucyny Rotter pt. „Nie szata zdobi człowieka?” (Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków). W drugiej części panelu zaakcentowano szczególną funkcję stroju jako sposobu artykulacji, manifestacji osobowości pokazanej na wyjątkowo barwnym przykładzie rosyjskiej poetki Anny Achmatowej
Zaskakująco trafna okazała się prognoza z 1936 roku wizjonera paryskiej haute couture Paula Poireta, dotycząca mody w 2000 roku, zamieszczona w aneksie do „Głosu Lubelskiego”, który miał powiedzieć: "Wcale jej nie będzie." Człowiek schyłku wieku przestanie się ubierać.

Beata Sokołowska-Smyl

Skrót artykułu: 

W dniach od 10 do 11 października 2016 roku w Sali Widowiskowej Inkubatora Medialno-Artystycznego UMCS miała miejsce konferencja naukowa pn. „Ciało, strój, biżuteria w kontekście przemian kulturowych, społecznych i politycznych pierwszej połowy XX wieku” pod patronatem Jego Magnificencji Rektora UMCS, prof. dra hab. Stanisława Michałowskiego. Była to już druga odsłona refleksji nad zespołem zagadnień zaproponowanym przez dr hab. Ewę Letkiewicz, prof. UMCS (Instytut Sztuki UMCS). Tym razem obszarem eksploracji stały się zjawiska kulturowe z pierwszej połowy wieku XX. Przedstawione referaty koncentrowały się na tematyce stroju odświętnego i codziennego w Polsce, w kontekście świata mody, polityki i obyczaju.

Dział: 

Dodaj komentarz!