Artykuły autora: Jakub Mikołajczyk

Miejsca pogańskiego kultu Słowian

63-64 (sierpień 2006) Autor: Jakub Mikołajczyk Dział: Tradycja To jest pełna wersja artykułu!

Na słowiański kult religijny składają się wierzenia,w części zmitologizowane, symbole i obrzędy, tworzące całość, z której poznajemy - z racjiniedostatku informacji, tylko fragmenty. Wiedzę częściowo oprzeć można na przekazachśredniowiecznych kronikarzy. O pogaństwie Słowian zachodnich czytamy w kronice biskupamerseburskiego Thietmara (z początku XI wieku), kronice Adama z Bremy (z drugiej połowy XII wieku),w Żywotach św. Ottona z Bambergu pióra Ebbona i Herborda (z połowy XII wieku),w kronice Słowian Helmolda (z drugiej połowy XII wieku) i kronice Danii Saksona Gramatyka (z przełomu XII i XIII wieku).