Artykuły autora: Arleta Nawrocka-Wysocka

"Pieśniczki z kancenoła" - pieśni religijne ewangelików ze Śląska Cieszyńskiego

79 (marzec 2009) Autor: Arleta Nawrocka-Wysocka Dział: Prezentacje To jest pełna wersja artykułu!

Nagranie, wybór i opracowanie: Arleta Nawrocka-Wysocka. Badania terenowe i wydanie płyty finansowane ze środków na naukę w latach 2005-2008, jako projekt badawczy nr 1H01E01529 Repertuar religijny społeczności ewangelickich w Polsce. Album dwupłytowy, wydany przez Instytut Sztuki PAN.Płyta ukazała się w listopadzie 2008 roku.

"Do kancjonału zasiadało się z przyjemnością. A potem szedł kancjonał z człowiekiem przez życie...".
Maria Pilchówna, Wisła wieś słowiańsko-ewangelicka. Regionalne szkice literackie. Bytom 1948, s.62


Nagrania pieśni ewangelickich na Śląsku Cieszyńskim rozpoczynały się w momencie, gdy w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce nie przebrzmiały jeszcze echa reformy repertuarowej. W roku 2002 oficjalnie wprowadzono do użytku nowy "Śpiewnik Ewangelicki", który był starannie przez wiele lat przygotowywany przez specjalną komisję złożoną z teologów i przy wydatnej pomocy specjalistów muzyków.(...) Przewodniczący komisji śpiewnikowej ksiądz Jan Gross określił śpiewnik jako kompromis, który musi godzić wiele środowisk i gustów, i stanowić połączenie tradycji i nowoczesności.