Stereotypy wczoraj i dziś

Sekcja Polonistyczna Koła Naukowego Doktorantów WH UMCS przy Instytucie Filologii Polskiej UMCS ma zaszczyt zaprosić Państwa na międzynarodową konferencję naukową

 

Stereotypy – wczoraj i dziś

30 listopada – 1 grudnia 2017 roku

Lublin

 

Temat konferencji został sformułowany szeroko, aby do debaty mogli włączyć się nie tylko językoznawcy i literaturoznawcy, ale też przedstawiciele innych dyscyplin naukowych.

Proponowane zagadnienia:

  1. ewolucja rozumienia stereotypu w różnych naukach;
  2. metody badań stereotypów;
  3. stereotypy w języku dawnym i współczesnym;
  4. zmiany stereotypów;
  5. stereotypy a kultura i tradycja;
  6. stereotypizacja światów i przestrzeni literackich;
  7. stereotypy a typy i charaktery.

 

Zgłoszenia uczestnictwa zawierające tytuł referatu wraz z krótkim streszczeniem (100-150 słów) należy przesłać do 15 września 2017 roku pocztą elektroniczną na adres: stereotypy.umcs@gmail.com.

Opłata konferencyjna wynosi 200 zł i obejmuje materiały konferencyjne, druk monografii, w której zgromadzone zostaną wygłoszone referaty oraz obiad w dniu konferencji. Organizatorzy nie pokrywają kosztów noclegu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w proponowanym spotkaniu naukowym z nadzieją na owocne obrady. Szczegółowe informacje dotyczące konta zostaną podane w kolejnym komunikacie.

Komitet organizacyjny:

mgr Ewelina Krzykała

mgr Damian Gocół

Sekretarz konferencji:

mgr Kinga Ludwik

 

Facebook: https://www.facebook.com/events/1748887308744749

Dział: