reForma

Serdecznie zapraszamy na wystawę czasową „reFORMA” w Etnocentrum Ziemi Kośnienińskiej w Krośnie. 

reFORMA to wystawa o integralności. Integralności człowieka z przyrodą, z materią (tkaniną, wełną, ziemią), z poczuciem przynależności do społeczności. To wystawa o mieszaniu się kultur, wykształceniu się bogatego wzornictwa – języka kodu i kontekstu kulturowego.

Tytuł wystawy odnosi się także do zreformowania poglądów na temat przyrody, do pochylenia się nad naturą, większego szanowania materiałów pochodzenia naturalnego.
Jak mówią o niej autorki: „Nasz projekt artystyczny jest krótką opowieścią o kolorze i formie ukształtowanej przez człowieka, jego zamiłowaniu do tworzenia tych form w oparciu o interpretację otaczającego świata. O zamiłowaniu do wzornictwa, sztuki ludowej, a także o funkcji przedmiotów. Poprzez realizację projektu zadajemy sobie i odbiorcy pytanie o sens tzw. pracy ręcznej, rękodzieła w kontekście cyfrowej, zmechanizowanej rzeczywistości.”

Wystawa jest próbą wprowadzenia odbiorców do świata międzynarodowego wzornictwa – kształtu i koloru, które dają możliwość wielorakiej interpretacji w materiale takim jak wełna (filc), czy papier. Celem wystawy jest wymiana doświadczeń na płaszczyźnie twórca – odbiorca w obszarze międzynarodowego wzornictwa etnicznego, przemiana obiektów i możliwość zróżnicowanej interpretacji projektu.

Prace znajdujące się na wystawie są inspirowane wzorami polskimi, rumuńskimi, ukraińskimi, mołdawskimi, białoruskimi. Tradycyjne wzory zostały ukazane w nowej lub innej jakości i z zamiarem dokonania zmiany. Nowa jakość polega na interpretacji i wykorzystaniu innego niż dotychczas materiału, nadaniu nowej funkcji lub przeskalowaniu. Immanentną częścią projektu będzie ukazanie sposobu pozyskiwania i obróbki surowców, z których zostały wykonane prace na wystawę.

Ekspozycja zawiera prace unikatowe - tkaniny i dywany (kolekcja autorskich prac modułowych) oraz autorskie prace obiektowe, które zostały wykonane specjalnie na wystawę w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej.

Autorkami wystawy reFORMA są Joanna Rusin i Elżbieta Kuźniar.

https://www.etnocentrum.pl/pl/post/wystawa_reforma_etnocentrum

https://www.facebook.com/etnocentrum

Dział: